COVID-19 Fight
21 matches in 7 dictionaries. Details
mértéktelenadj
  1. unreasonable
   USA: ʌ·nriː'znʌ·bʌ·l UK: ʌnriːznəbl
  1. informal outrageous
   USA: aʊ·treɪ'ʤʌ·s UK: aʊtreɪʤəs
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
  1. intemperate
   USA: ɪ"nte'mpəː·ʌ·t UK: ɪntempərət
  1. inordinate
   USA: ɪ"nɔː'rdʌ·nʌ·t UK: ɪnɔːdɪnət
  1. incontinent
   USA: ɪ"nkɔ'ntʌ·nʌ·nt UK: ɪnkɔntɪnənt
  1. immoderate
   UK: ɪmɔdərət
  1. excessive
   USA: ɪ·kse'sɪ·v UK: ɪksesɪv
mértéktelenségnoun
  1. intemperance
   UK: ɪntempərəns
  1. insobriety
   UK: ɪnsoʊbraɪətiː
  1. inordinateness
   UK: ɪnɔːdɪnətnəs
  1. incontinence
   USA: ɪ"nkɔ'ntʌ·nʌ·ns UK: ɪnkɔntɪnəns
  1. exorbitance
   UK: ɪgzɔːbɪtəns
  1. excessiveness
   UK: ɪksesɪvnəs
  1. excess
   USA: ɪ·kse's UK: ɪkses
  1. A rendszeres mozgás és célirányos diéta segít megszabadulni a súlyfeleslegtől.
    1. Regular exercise and targeted diet can help you lose excess weight.
  2. A túl sok ón lágyítja az anyagot.
    1. The excess of tin renders the material too tender.
mértéktelensésnoun
  1. exorbitance
   UK: ɪgzɔːbɪtəns
mértéktelenüladv
  1. inordinately
   USA: ɪ"nɔː'rdʌ·nʌ·tliː· UK: ɪnɔːdɪnətliː
  1. immoderately
   UK: ɪmɔdərətliː
  1. immeasurably
   USA: ɪ"me'ʒəː·æ"bliː· UK: ɪmeʒərəbliː
  1. excessively
   USA: ɪ·kse'sɪ·vliː· UK: ɪksesɪvliː
  1. beyond measure
   USA: biː"ɔː'nd me'ʒəː· UK: bɪjɔnd meʒər
hedonizmus, az élet habzsolasa, az élet mértéktelen élvezésenoun
  1. hedonism
   USA: hiː'dʌ·nɪ"zʌ·m UK: hiːdənɪzəm
mértéktelenadj
mértéktelenségnoun
mértéktelenüladv
mértéktelenségnoun
mértéktelenüladv
mértéktelenadj
mértéktelenségnoun
  1. disordine
   m disórdine
mértéktelenül él vmivelundef
  1. abusare
   amivel: di
mértéktelenül terjedundef
beteges, mértéktelen napozásundef
  1. tanoressia
   tanoressía
mértéktelenadj
Report or add missing word to a dictionary...