COVID-19 Fight
93 matches in 2 dictionaries. Details
machenv trans v 'maxən
 1. meghatározott tevékenységet, állapotváltozást, eredményváltozást jelentő kifejezésekben
    1. informal csap
  1. állandósult, körülíró szókapcsolatok egyéb szóval is fordítható, rendszerint hangsúlytalan, igei eleme
  2. kihangsúlyozva/visszautalóan
 2. stand pej művészt stb.
machenv intrans v 'maxən
machen lassenexp 'maxən 'lasən
machen Sie den Oberkörper frei !exp
machen Sie es sich bequemexp 'maxən 'ziː 'ɛs 'zɪç bə'kveːm
e Machenschaftnoun
 1. pluralForm:
 2. Machenschaften
 1. genitiveForm:
 2. Machenschaft
anstalten machenexp 'anʃtaltən 'maxən
auffindig machenv
ausfindig machenexp
ausfindig machenv
bekannt machenv bə'kant 'maxən
Besorgung machenv bə'zɔɐgʊŋ 'maxən
blau machenexp 'blaʊ 'maxən
Ende machenv 'ɛndə 'maxən
holz machenexp 'hɔlts 'maxən
holz machenv 'hɔlts 'maxən
Kaffee machenexp ka'feː 'maxən
Krawall machenv kra'val 'maxən
e Kur machennoun 'kuːɐ 'maxən
länger machenv
Report or add missing word to a dictionary...