COVID-19 Fight
10 matches in 6 dictionaries. Details
magához veszv
  1. take in
   USA: teɪ'k ɪ'n UK: teɪk ɪn
  1. ingest
   USA: ɪ"nʤe'st UK: ɪnʤest
magához veszv
  1. zu sich nehmen
   'tsuː 'zɪç 'neːmən
magához veszundef
  1. prendere
   préndere
  1. informal pigliare
ételt vesz magáhozundef
magához vesz vmitundef
magához vesz vmit/vkitundef
húst vesz magáhozundef
magához veszv
Report or add missing word to a dictionary...