COVID-19 Fight
53 matches in 9 dictionaries. Details
magatartásnoun
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
  1. mien
   USA: miː'n UK: miːn
  1. manner
   USA: mæ'nəː· UK: mænər
  1. Könnyedén előrehajolt; magatartása ravasz és jelentőségteljes megfontolást éreztetett.
    1. He leaned forward slightly and his manner took on a shrewd and significant air.
  2. Jól ismerte már Sallyt, és viselkedése nem lepte meg.
    1. He knew Sally pretty well by now, and her manner did not surprise him.
  1. habit
   USA: hæ'bʌ·t UK: hæbɪt
  1. figurative front
   USA: frʌ'nt UK: frʌnt
  1. old favour
   UK: feɪvər
  1. deportment
   USA: dʌ·pɔː'rtmʌ·nt UK: dɪpɔːtmənt
  1. demeanour
   UK: dɪmiːnər
  1. countenance
   USA: kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kaʊntɪnəns
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. Ebéd közben tanúsított magatartása nem emelte a szememben.
    1. His conduct there did not greatly raise him in my estimation.
  2. Egész viselkedése, minden mozdulata megkínzott emberre vallott.
    1. All his conduct and gestures were those of a desperate man.
  1. comportment
   USA: kʌ·mpɔː'rtmʌ·nt UK: kəmpɔːtmənt
  1. behaviour
   UK: bɪheɪvɪər
  1. behavior
   USA: bʌ·heɪ'vyəː·
  1. bearing
   USA: be'rɪ·ŋ UK: beərɪŋ
  1. attitude
   USA: æ'tʌ·tuː"d UK: ætɪtjuːd
  1. Milyen magatartást tanúsított Zenobia Hollingsworth iránt?
    1. In what attitude did Zenobia present herself to Hollingsworth?
  2. A bosszúság árnya volt a viselkedésében, de semmi több.
    1. In his attitude to her there was a shade of vexation, but nothing more.
  1. attitude to life
   USA: æ'tʌ·tuː"d tʌ· laɪ'f UK: ætɪtjuːd tuː laɪf
magatartás megváltoztatásanoun
  1. about-face
   UK: əbaʊtfeɪs
felróható magatartásexp
  1. actionable conduct
   USA: æ'kʃʌ·nʌ·bʌ·l kɔ'ndʌ·kt UK: ækʃənəbl kɔndʌkt
fenyegető magatartásexp
  1. toughness
   USA: tʌ'fnʌ·s UK: tʌfnəs
fölényeskedő magatartásexp
  1. air of patronage
   USA: e'r ʌ·v peɪ'trʌ·nʌ·ʤ UK: eər ɔv pætrənɪʤ
külső magatartásnoun
  1. old port
   USA: pɔː'rt UK: pɔːt
leereszkedő magatartásnoun
  1. air of patronage
   USA: e'r ʌ·v peɪ'trʌ·nʌ·ʤ UK: eər ɔv pætrənɪʤ
öntudatos magatartásnoun
  1. aplomb
   USA: ʌ·plɔ'm UK: əplɔm
passzív magatartásnoun
  1. passivity
   USA: pʌ·sɪ'vʌ·tiː· UK: pæsɪvɪtiː
  1. passiveness
   UK: pæsɪvnəs
rámenős magatartásnoun
  1. informal US toughness
   USA: tʌ'fnʌ·s UK: tʌfnəs
ráutaló magatartásexp
  1. implied conduct
   USA: ɪ"mplaɪ'd kɔ'ndʌ·kt UK: ɪmplaɪd kɔndʌkt
tartózkodó magatartásnoun
  1. unresponsiveness
   UK: ʌnrɪspɔnsɪvnɪs
  1. aloofness
   USA: ʌ·luː'fnʌ·s UK: əluːfnəs
vállveregető magatartásnoun
  1. condescension
   USA: kɔ"ndʌ·se'nʃʌ·n UK: kɔndɪsenʃn
meghatározott magatartásra kötelezés iránti kereseti kérelemexp
  1. equitable relief
   USA: e'kwʌ·tʌ·bʌ·l riː·liː'f UK: ekwɪtəbl rɪliːf
arisztokratikus magatartásúadj
  1. courtly
   USA: kɔː'rtliː· UK: kɔːtliː
előkelő magatartásúadj
  1. courtly
   USA: kɔː'rtliː· UK: kɔːtliː
merev magatartásúv
  1. be as stiff as a poker
   USA: biː· e'z stɪ'f e'z eɪ' poʊ'kəː· UK: biː əz stɪf əz eɪ poʊkər
zárkózott magatartásúv
  1. be as stiff as a poker
   USA: biː· e'z stɪ'f e'z eɪ' poʊ'kəː· UK: biː əz stɪf əz eɪ poʊkər
rosszhiszemű magatartás v. cselekményv
  1. misconduct
   USA: mɪ"skɔ'ndʌ·kt UK: mɪskɔndʌkt
felperes rosszhiszemű magatartása valamely kereseti kérelemmel kapcsolatosanexp
  1. unclean hands
   USA: ʌ·nkliː'n hæ'nz UK: ʌnkliːn hændz
Report or add missing word to a dictionary...