COVID-19 Fight
maintainv trans v USA: meɪ·nteɪ'n UK: meɪnteɪn
  1. It costs a lot to maintain a large house with a garden.
    1. Nagyon sokba kerül egy nagy kertesházat fenntartani.
  2. Despite moving abroad, she has maintained active correspondence with her friends.
    1. Bár külföldre költözött, továbbra is élénk levelezést folytatott a barátaival.
  1. Many roads in the countryside have been very poorly maintained.
    1. Vidéken nagyon sok út nincs jól karbantartva.
  1. He hardly earns enough to maintain his family.
    1. Éppen csak keres annyit, amennyiből eltartja a családját.
  2. Throughout the trial, the accused man maintained his innocence.
    1. A tárgyalás során a vádlott végig fenntartotta, hogy ártatlan.
maintain viabilityexp USA: meɪ·nteɪ'n vaɪ·ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: meɪnteɪn vaɪəbɪlɪtiː
maintainableadj UK: meɪnteɪnəbl
maintainedv USA: meɪ·nteɪ'nd UK: meɪnteɪnd
maintainernoun UK: menteɪnə
maintainsnoun USA: meɪ·nteɪ'nz UK: meɪnteɪnz
Report or add missing word to a dictionary...