COVID-19 Fight
13 matches in 3 dictionaries. Details
maturev intrans v USA: mʌ·tyʊ'r UK: mətjʊər
maturev trans v USA: mʌ·tyʊ'r UK: mətjʊər
maturev trans v USA: mʌ·tyʊ'r UK: mətjʊər
  1. This wine has been matured in oak barrels.
    1. Ezt a bort tölgyfahordóban érlelték.
  1. After a lot of thinking, he made a mature decision.
    1. Hosszas gondolkodás után megfontolt döntést hozott.
  2. They presented a mature plan, which addressed all issues related to the construction.
    1. Igen átgondolt tervet mutattak be, amely az építkezéssel kapcsolatos minden kérdésre kitért.
  3. Girls are said to mature both emotionally and mentally faster than boys.
    1. Úgy tartják, a lányok érzelmileg és mentálisan is gyorsabban érnek mint a fiúk.
matureadj USA: mʌ·tyʊ'r UK: mətjʊər
 1. figurative
  1. Do you prefer mild or mature camembert?
    1. A lágy vagy az érett camembertet kedveled jobban?
mature greenexp USA: mʌ·tyʊ'r griː'n UK: mətjʊər griːn
after mature deliberationexp USA: æ'ftəː· mʌ·tyʊ'r dʌ·lɪ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɑftər mətjʊər dɪlɪbəreɪʃn
matureundef
maturedundef
maturelyundef
maturesundef
more matureundef
most matureundef
matureadj
 1. pszichológiailag
Report or add missing word to a dictionary...