COVID-19 Fight
34 matches in 9 dictionaries. Details
megállapításnoun
  1. statement
   USA: steɪ'tmʌ·nt UK: steɪtmənt
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. proving
   USA: pruː'vɪ·ŋ UK: pruːvɪŋ
  1. fixation
   USA: fɪ·kseɪ'ʃʌ·n UK: fɪkseɪʃn
 1. law
  1. finding
   USA: faɪ'ndɪ·ŋ UK: faɪndɪŋ
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
  1. Becslésük szerint ez a csodálatos jármű óránként legalább százharminc mérfölddel haladt.
    1. By their estimate, this amazing vehicle was going at least one hundred and thirty miles an hour.
  1. establishment
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃmʌ·nt UK: ɪstæblɪʃmənt
  1. diagnostic
   USA: daɪ"ʌ·gnɔ'stɪ·k UK: daɪəgnɔstɪk
  1. diagnose
   USA: daɪ"ʌ·gnoʊ's UK: daɪəgnoʊz
  1. assignation
   UK: æsɪgneɪʃn
  1. ascertainment
   UK: æsəteɪnmənt
megállapításoknoun
  1. observations
   USA: ɔ"bzəː·veɪ'ʃʌ·nz UK: ɔbzəveɪʃnz
költségek megállapításaexp
  1. taxation of costs
   USA: tæ·kseɪ'ʃʌ·n ʌ·v kɔ's UK: tækseɪʃn ɔv kɔsts
létszám megállapításanoun
  1. headcount
   USA: he'dkaʊ"nt UK: hedkaʊnt
személyazonosság megállapításanoun
  1. identification
   USA: aɪ·de"nʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: aɪdentɪfɪkeɪʃn
útvonal megállapításanoun
  1. routing
   UK: ruːtɪŋ
apaság megállapítása, gyermektartásra kötelezésexp
  1. affiliation order
   USA: ʌ·fɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n ɔː'rdəː· UK: əfɪlɪeɪʃn ɔːdər
hajó helyének megállapításanoun
 1. naut
  1. reckoning
   USA: re'knɪ·ŋ UK: rekənɪŋ
kártérítési igény megállapítása (biztosításban)noun
  1. adjustment
   USA: ʌ·ʤʌ'stmʌ·nt UK: əʤʌstmənt
ellenőrző és értékelő jelentés - Évente készítik az eltelt időszak eredményeiről. Megállapításait a következő időszak Phare-programjait meghatározó startégiai tervek elkészítésénél hasznosítják. (PHARE)exp
  1. Monitoring & Assessment Report
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ ʌ·se'smʌ·nt rʌ·pɔː'rt UK: mɔnɪtərɪŋ əsesmənt rɪpɔːt
megállapításnoun
  1. r Satz
   'zats
   1. genitiveForm:
   2. Satzes
elõzetes megállapításokexp
személyazonosság megállapításanoun
megállapításundef
megállapításundef
díjtétel megállapításanoun
vminek a megállapítása / kijelentéseundef
nekroszkópiai vizsgálat annak megállapítására, hogy a magzat élve született-eundef
  1. docimasia
   docimasía
a halál beálltának megállapítására szolgáló módszerek összességeundef
  1. tanatoscopia
   tanatoscopía
Report or add missing word to a dictionary...