COVID-19 Fight
megbántv
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
  1. slight
   USA: slaɪ't UK: slaɪt
  1. humble
   USA: hʌ'mbʌ·l UK: hʌmbl
  1. informal gall
   USA: gɔː'l UK: gɔːl
  1. disoblige
   UK: dɪsəblaɪʤ
megbántv
  1. offend
   USA: ʌ·fe'nd UK: əfend
megbánt (pl. bünt)v
  1. repent
   USA: rʌ·pe'nt UK: rɪpent
megbántottadj
  1. mortified
   USA: mɔː'rtʌ·faɪ"d UK: mɔːtɪfaɪd
megbántott, neheztelöadj
  1. resentful
   USA: rʌ·ze'ntfʌ·l UK: rɪzentfəl
megbántva érzi magátv
  1. feel aggrieved
   USA: fiː'l ʌ·griː'vd UK: fiːl əgriːvd
  1. be aggrieved
   USA: biː· ʌ·griː'vd UK: biː əgriːvd
megbántásnoun
  1. slight
   USA: slaɪ't UK: slaɪt
megbántódikadj
  1. smart
   USA: smɔ'rt UK: smɑt
megbántódásnoun
  1. resentment
   USA: rʌ·ze'nmʌ·nt UK: rɪzentmənt
keserü, megbántott, sértödöttadj
  1. bitter
   USA: bɪ'təː· UK: bɪtər
sértődötten, megbántva, neheztelve, bosszúsanadv
  1. resentfully
   UK: rɪzentfəliː
Nem akarok senkit megbántaniexp
  1. No offence meant
   UK: noʊ əfens ment
Report or add missing word to a dictionary...