COVID-19 Fight
15 matches in 6 dictionaries. Details
megdermedv
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
  1. congeal
   USA: kʌ·nʤiː'l UK: kənʤiːl
  1. chill
   USA: tʃɪ'l UK: tʃɪl
megdermedésnoun
  1. solidification
   UK: səlɪdɪfɪkeɪʃn
  1. congelation
   UK: kɔnʤɪleɪʃən
  1. chilling
   USA: tʃɪ'lɪ·ŋ UK: tʃɪlɪŋ
megdermedtadj
  1. petrified
   USA: pe'trʌ·faɪ"d UK: petrɪfaɪd
hidegtől megdermedt végtagokexp
  1. limbs cramped by the cold
   USA: lɪ'mz kræ'mpt baɪ' ðiː· koʊ'ld UK: lɪmz kræmpt baɪ ðiː koʊld
rémülettől megdermedveexp
  1. in a stupor of dismay
   USA: ɪ'n eɪ' stuː'pəː· ʌ·v dɪ"smeɪ' UK: ɪn eɪ stjuːpər ɔv dɪsmeɪ
megdermedv
  1. erstarren
   ɛɐ'ʃtarən
megdermedv
  1. figurative glacer
  1. figurative informal figer
megdermedésnoun
  1. figurative f stupeur
  1. figurative f asphyxie
megdermedtadj
megdermedtundef
Report or add missing word to a dictionary...