11 matches in 5 dictionaries. Details
megkaparintv
  1. snatch
   USA: snæ'tʃ UK: snætʃ
  1. figurative seize
   USA: siː'z UK: siːz
  1. make
   USA: meɪ'k UK: meɪk
  1. informal US corral
   USA: kəː·æ'l UK: kərɑl
  1. slang informal bag
   USA: bæ'g UK: bæg
megkaparintásv
  1. snatching
   USA: snæ'tʃɪ·ŋ UK: snætʃɪŋ
labda megkaparintása a csomóbólexp
  1. heeling
   UK: hiːlɪŋ
megkaparintv
megkaparintásnoun
  1. pej f mainmise
megkaparintv
megkaparintundef
Report or add missing word to a dictionary...