COVID-19 Fight
127 matches in 9 dictionaries. Details
meglepv
  1. take aback
   USA: teɪ'k ʌ·bæ'k UK: teɪk əbæk
  1. surprise
   USA: sʌ·praɪ'z UK: səpraɪz
  1. overtake, -took, -taken
   USA: oʊ'vəː·teɪ"k tʊ'k teɪ'kʌ·n UK: oʊvəteɪk tʊk teɪkən
  1. dumbfound
   USA: dʌ'mfaʊ·nd UK: dʌmfaʊnd
  1. astound
   USA: ʌ·staʊ'nd UK: əstaʊnd
  1. astonish
   USA: ʌ·stɔ'nɪ·ʃ UK: əstɔnɪʃ
meglepetésnoun
  1. surprise
   USA: sʌ·praɪ'z UK: səpraɪz
  1. revelation
   USA: re"vʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: revəleɪʃn
  1. informal jolt
   USA: ʤoʊ'lt UK: ʤoʊlt
  1. astonishment
   USA: ʌ·stɔ'nɪ·ʃmʌ·nt UK: əstɔnɪʃmənt
  1. amazement
   USA: ʌ·meɪ'zmʌ·nt UK: əmeɪzmənt
meglepetésemrev
  1. my surprise
   USA: maɪ' sʌ·praɪ'z UK: maɪ səpraɪz
meglepetés; meglepödiknoun
  1. surprise
   USA: sʌ·praɪ'z UK: səpraɪz
meglepetésre számítexp
  1. anticipate a surprise
   USA: æ·ntɪ'sʌ·peɪ"t eɪ' sʌ·praɪ'z UK: æntɪsɪpeɪt eɪ səpraɪz
meglepetéssel értesültem, hogyexp
  1. i heard to my astonishment that
   USA: aɪ' həː'd tʌ· maɪ' ʌ·stɔ'nɪ·ʃmʌ·nt ðʌ·t UK: aɪ həːd tuː maɪ əstɔnɪʃmənt ðət
meglepetésszerűadj
  1. unexpected
   USA: ʌ"nɪ·kspe'ktʌ·d UK: ʌnɪkspektɪd
  1. snap
   USA: snæ'p UK: snæp
meglepetésszerűenadv
  1. unexpectedly
   USA: ʌ"nɪ·kspe'ktʌ·dliː· UK: ʌnɪkspektɪdliː
meglepetésszerű látogatásexp
  1. surprise visit
   USA: sʌ·praɪ'z vɪ'zʌ·t UK: səpraɪz vɪzɪt
meglepetésszerű szavazásnoun
  1. scratch vote
   USA: skræ'tʃ voʊ't UK: skrætʃ voʊt
meglepetésszerű támadásnoun
  1. surprise attack
   USA: sʌ·praɪ'z ʌ·tæ'k UK: səpraɪz ətæk
meglepetést érezv
  1. wonder
   USA: wʌ'ndəː· UK: wʌndər
meglepettadj
  1. surprised
   USA: sʌ·praɪ'zd UK: səpraɪzd
  1. literary stricken
   USA: strɪ'kʌ·n UK: strɪkən
  1. dumbfounded
   USA: dʌ'mfaʊ·ndʌ·d UK: dʌmfaʊndɪd
  1. Aus bushed
   UK: bʊʃt
meglepettenadv
  1. wonderingly
   UK: wʌndrɪŋliː
meglepi vmiv
meglepödik, megdöbbenexp
  1. taken / be - aback
   USA: teɪ'kʌ·n biː· ʌ·bæ'k UK: teɪkən biː əbæk
meglepőadv
  1. wondrous
   USA: wʌ'ndrʌ·s UK: wʌndrəs
  1. surprising
   USA: sʌ·praɪ'zɪ·ŋ UK: səpraɪzɪŋ
  1. informal stunning
   USA: stʌ'nɪ·ŋ UK: stʌnɪŋ
  1. striking
   USA: straɪ'kɪ·ŋ UK: straɪkɪŋ
  1. strange
   USA: streɪ'nʤ UK: streɪnʤ
  1. startling
   USA: stɔ'rtlɪ·ŋ UK: stɑtlɪŋ
  1. singular
   USA: sɪ'ŋgyʌ·ləː· UK: sɪŋgjʊlər
  1. dumbfounding
   UK: dʌmfaʊndɪŋ
  1. astounding
   USA: ʌ·staʊ'ndɪ·ŋ UK: əstaʊndɪŋ
  1. astonishing
   USA: ʌ·stɔ'nɪ·ʃɪ·ŋ UK: əstɔnɪʃɪŋ
  1. amazing
   USA: ʌ·meɪ'zɪ·ŋ UK: əmeɪzɪŋ
meglepő átalakításnoun
  1. transmogrification
   UK: trænzmɔgrɪfɪkeɪʃn
meglepődésnoun
  1. surprise
   USA: sʌ·praɪ'z UK: səpraɪz
meglepődikv
  1. wonder
   USA: wʌ'ndəː· UK: wʌndər
  1. be taken aback
   USA: biː· teɪ'kʌ·n ʌ·bæ'k UK: biː teɪkən əbæk
  1. astonish
   USA: ʌ·stɔ'nɪ·ʃ UK: əstɔnɪʃ
Report or add missing word to a dictionary...