COVID-19 Fight
46 matches in 8 dictionaries. Details
(meg)maradexp
  1. left / be left
   USA: le'ft biː· le'ft UK: left biː left
megmaradv
  1. remain
   USA: riː·meɪ'n UK: rɪmeɪn
  1. endure
   USA: ʌ·ndʊ'r UK: ɪndjʊər
  1. be left
   USA: biː· le'ft UK: biː left
  1. abide
   USA: ʌ·baɪ'd UK: əbaɪd
megmarad a saját mesterségénélexp
  1. stick to one's last
   USA: stɪ'k tʌ· wʌ'nz læ's UK: stɪk tuː wʌnz læst
megmarad azon a helyen ahova teszikexp
  1. it stays put
   USA: ʌ·t steɪ'z pʊ't UK: ɪt steɪz pʊt
megmarad (hó)noun
  1. stuck
   USA: stʌ'k UK: stʌk
megmaradóadj
  1. residuary
   UK: rɪzɪdjʊəriː
 1. chem ind
  1. residual
   USA: rʌ·zɪ'ʤuː·ʌ·l UK: rɪzɪdjʊəl
  1. remaining
   USA: riː·meɪ'nɪ·ŋ UK: rɪmeɪnɪŋ
megmaradt könyveket árusító könyvkereskedésexp
  1. remainder shop
   USA: riː·meɪ'ndəː· ʃɔ'p UK: rɪmeɪndər ʃɔp
megmaradt példányoknoun
  1. remainders
   UK: rɪmeɪndəz
  1. remainder
   USA: riː·meɪ'ndəː· UK: rɪmeɪndər
  1. remainder line
   USA: riː·meɪ'ndəː· laɪ'n UK: rɪmeɪndər laɪn
sokáig megmaradóadj
  1. lingering
   USA: lɪ'ŋgəː·ɪ·ŋ UK: lɪŋgərɪŋ
kegyelemállapotban való megmaradásnoun
  1. perseverance
   USA: pəː"sʌ·vɪ'rʌ·ns UK: pəːsɪvɪərəns
ami kevés megmaradtexp
  1. such as was left
   USA: sʌ'tʃ e'z wʌ·z le'ft UK: sʌtʃ əz wɔz left
ami kevés megmaradt, azt is veszni hagyjaexp
  1. throw the helve after the hatchet
   UK: θroʊ ðiː helv ɑftər ðiː hætʃɪt
megszentelő kegyelemállapotban való megmaradásnoun
  1. perseverance
   USA: pəː"sʌ·vɪ'rʌ·ns UK: pəːsɪvɪərəns
megmaradv
  1. bei jm anhalten
   'anhaltən
(meg)maradv
  1. verbleiben
   fɛɐ'blaɪbən
megmaradóadj
megmarad (vmibõl)v
megmarad (vmi mellett)v
Report or add missing word to a dictionary...