COVID-19 Fight
51 matches in 7 dictionaries. Details
megoldásnoun
 1. math
  1. solution
   USA: sʌ·luː'ʃʌ·n UK: səluːʃn
  1. Sokkal egyszerűbb úgy megoldást javasolni egy problémára, ha nem tudsz semmit magáról a problémáról.
    1. It is much easier to suggest solutions when you know nothing about the problem.
  1. settling
   USA: se'tlɪ·ŋ UK: setlɪŋ
  1. resort
   USA: riː·sɔː'rt UK: rɪzɔːt
  1. key
   USA: kiː' UK: kiː
  1. expedient
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·nt UK: ɪkspiːdɪənt
  1. disposal
   USA: dɪ"spoʊ'zʌ·l UK: dɪspoʊzl
megoldás (feladaté)noun
  1. answer
   USA: æ'nsəː· UK: ɑnsər
megoldási változatok (PHARE)exp
  1. variant solutions
   USA: ve'riː·ʌ·nt sʌ·luː'ʃʌ·nz UK: veərɪənt səluːʃnz
megoldásoknoun
  1. key
   USA: kiː' UK: kiː
megoldás (összeesküvésé, bonyodalomé)noun
megoldást követelőadj
  1. insistent
   USA: ɪ"nsɪ'stʌ·nt UK: ɪnsɪstənt
egyszerűsített megoldásexp
  1. short cut
   USA: ʃɔː'rt kʌ't UK: ʃɔːt kʌt
kisegítő megoldásnoun
  1. recourse
   USA: riː'kɔː·rs UK: rɪkɔːs
  1. makeshift
   USA: meɪ'kʃɪ"ft UK: meɪkʃɪft
legkönnyebb megoldásexp
  1. line of least resistance
   USA: laɪ'n ʌ·v liː'st riː·zɪ'stʌ·ns UK: laɪn ɔv liːst rɪzɪstəns
nem megoldásexp
  1. far from a solution
   USA: fɔ'r fəː·m eɪ' sʌ·luː'ʃʌ·n UK: fɑr frɔm eɪ səluːʃn
rossz megoldásnoun
  1. maladjustment
   UK: mæləʤʌsmənt
nehézség megoldásaexp
  1. disposal of a difficulty
   USA: dɪ"spoʊ'zʌ·l ʌ·v eɪ' dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: dɪspoʊzl ɔv eɪ dɪfɪkəltiː
végső megoldáskéntexp
  1. in the last resort
   USA: ɪ'n ðiː· læ's riː·sɔː'rt UK: ɪn ðiː læst rɪzɔːt
gyógyir, megoldás, orvoslásnoun
  1. remedy
   USA: re'mʌ·diː· UK: remədiː
egyáltalán nem megoldásexp
  1. far from a solution
   USA: fɔ'r fəː·m eɪ' sʌ·luː'ʃʌ·n UK: fɑr frɔm eɪ səluːʃn
második legjobb megoldásexp
  1. next best thing
   USA: ne'ks be'st θɪ'ŋ UK: nekst best θɪŋ
megoldásnoun
  1. e Lösung
   1. pluralForm:
   2. Lösungen
   1. genitiveForm:
   2. Lösung
kényelmes megoldásexp
megoldásundef
Report or add missing word to a dictionary...