21 matches in 6 dictionaries. Details
megszerkesztv
  1. make out
   USA: meɪ'k aʊ't UK: meɪk aʊt
  1. engross
   USA: ʌ·ngroʊ's UK: ɪngroʊs
  1. devise
   USA: dɪ·vaɪ's UK: dɪvaɪz
megszerkesztésnoun
  1. phrasing
   USA: freɪ'zɪ·ŋ UK: freɪzɪŋ
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
megszerkesztett, rendezettv
  1. structured
   USA: strʌ'ktʃəː·d UK: strʌktʃəd
megszerkesztőnoun
  1. drafter
   USA: dræ'ftəː· UK: drɑftə
összeállit, megszerkesztv
  1. compile
   USA: kʌ·mpaɪ'l UK: kəmpaɪl
rosszul van megszerkesztveexp
  1. it does not construe
   USA: ʌ·t dʌ·z nɔ't kʌ·nstruː' UK: ɪt doʊz nɔt kənstruː
megszerkesztnoun
  1. gen e Konstruktion
   kɔnstrʊk'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Konstruktionen
   1. genitiveForm:
   2. Konstruktion
megszerkesztésnoun
 1. arts lit
  1. e Komposition
   kɔmpozi'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Kompositionen
   1. genitiveForm:
   2. Komposition
  1. r Aufbau
   1. genitiveForm:
   2. Aufbaues
   3. Aufbaus
(meg)szerkeszt, konstruálv
megszerkesztésnoun
megszerkesztundef
megszerkesztésundef
megszerkesztettundef
megszerkesztettadj
(meg)szerkesztundef
megszerkesztésundef
Report or add missing word to a dictionary...