COVID-19 Fight
44 matches in 7 dictionaries. Details
megverv
 1. sports
  1. informal whop
   UK: wɔp
  1. trounce
   USA: traʊ'ns UK: traʊns
  1. slang US put over
   USA: pʊ't oʊ'vəː· UK: pʊt oʊvər
  1. informal lick
   USA: lɪ'k UK: lɪk
  1. literary discomfit
   UK: dɪskʌmfɪt
  1. defeat
   USA: dʌ·fiː't UK: dɪfiːt
  1. chastise
   USA: tʃæ·staɪ'z UK: tʃæstaɪz
  1. belabour
   UK: bɪleɪbər
megveregetv
  1. tap
   USA: tæ'p UK: tæp
megveregetettv
  1. patted
   USA: pæ'tʌ·d UK: pætɪd
megvereget, megcirógatexp
megverekedikv
  1. take on
   USA: teɪ'k ɔ'n UK: teɪk ɔn
megverésnoun
  1. trouncing
   USA: traʊ'nsɪ·ŋ UK: traʊnsɪŋ
  1. strafe
   USA: streɪ'f UK: strɑf
megverhetetlenadj
  1. unbeatable
   USA: ʌ"nbiː'tʌ·bʌ·l UK: ʌnbiːtəbl
megvertadj
  1. beaten
   USA: biː'tʌ·n UK: biːtn
  1. beat
   USA: biː't UK: biːt
megvertékexp
  1. he was beaten
   USA: hiː' wʌ·z biː'tʌ·n UK: hiː wɔz biːtn
erősen megverv
  1. bludgeon
   USA: blʌ'ʤʌ·n UK: blʌʤən
papuccsal megverv
  1. slipper
   USA: slɪ'pəː· UK: slɪpər
szíjjal megverésadj
  1. strapping
   USA: stræ'pɪ·ŋ UK: stræpɪŋ
bottal megverikexp
  1. get the cane
   USA: gɪ't ðiː· keɪ'n UK: get ðiː keɪn
bomlás (megvert seregé)noun
  1. rout
   UK: raʊt
alaposan megver vkitv
  1. knock spots off sy
   USA: nɔ'k spɔ'ts ɔː'f saɪ'
megbotoz, bottal megverv
az áll megveregetésenoun
  1. chuck
   USA: tʃʌ'k UK: tʃʌk
megverv
  1. pelzen
   'pɛltsən
  1. hauen
   'haʊən
Report or add missing word to a dictionary...