COVID-19 Fight
75 matches in 8 dictionaries. Details
merészadj
  1. venturesome
   USA: ve'ntʃəː·sʌ·m UK: ventʃəsəm
  1. risky
   USA: rɪ'skiː· UK: rɪskiː
  1. presumptuous
   USA: prʌ·zʌ'mptʃʌ·wʌ·s UK: prɪzʌmptʃʊəs
  1. plucky
   USA: plʌ'kiː· UK: plʌkiː
  1. intrepid
   USA: ɪ"ntre'pʌ·d UK: ɪntrepɪd
  1. independent
   USA: ɪ"ndʌ·pe'ndʌ·nt UK: ɪndɪpendənt
  1. hazardous
   USA: hæ'zəː·dʌ·s UK: hæzədəs
  1. hardy
   USA: hɔ'rdiː· UK: hɑdiː
  1. foolhardy
   USA: fuː'lhɔ"rdiː· UK: fuːlhɑdiː
  1. enterprising
   USA: e'nəː·praɪ"zɪ·ŋ UK: entəpraɪzɪŋ
  1. daring
   USA: de'rɪ·ŋ UK: deərɪŋ
  1. brave
   USA: breɪ'v UK: breɪv
  1. bold
   USA: boʊ'ld UK: boʊld
  1. Éppen mert bátor fickó, azért különösen veszedelmes.
    1. Because he is a bold fellow, he is the more to be feared.
  2. Ő merész és agyafúrt.
    1. He is bold and cunning.
  1. audacious
   USA: ɔ·deɪ'ʃʌ·s UK: ɔːdeɪʃəs
merész általánosításexp
  1. sweeping generalization
   USA: swiː'pɪ·ŋ ʤe"nrʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: swiːpɪŋ ʤenrəlaɪzeɪʃn
merész, bátoradj
  1. gutsy
   USA: gʌ'tsiː'
  1. courageous
   USA: kəː·eɪ'ʤʌ·s UK: kəreɪʤəs
  1. brave
   USA: breɪ'v UK: breɪv
merészelv
  1. venture
   USA: ve'ntʃəː· UK: ventʃər
  1. dare
   USA: de'r UK: deər
  1. Hogy merészeltek ilyen rendetlenséget csinálni, kis csibészek?!
    1. How dare you make such a mess, you little devils?
    1. 'How dare you make such a mess, you little devils?
    1. 'How dare you make such a mess, you little devils?
    1. How dare you make such a mess, you little devils?
merészel megtenniv
  1. hazard
   USA: hæ'zəː·d UK: hæzəd
merészel megtenni vmitv
  1. hazard
   USA: hæ'zəː·d UK: hæzəd
merészeltv
  1. durst
   USA: dəː'st UK: dəːst
  1. dared
   USA: de'rd UK: deəd
merészel vmit megtenniv
merészenadv
  1. daringly
   UK: deərɪŋliː
  1. boldly
   USA: boʊ'ldliː· UK: boʊldliː
  1. blindfold
   USA: blaɪ'ndfoʊ"ld UK: blaɪndfoʊld
merész gonosztevőnoun
  1. bravo
   USA: brɔ'voʊ· UK: brɑvoʊ
merészkedikv
  1. venture
   USA: ve'ntʃəː· UK: ventʃər
  1. dare
   USA: de'r UK: deər
merészkedik megtenniexp
  1. take upon oneself to
   USA: teɪ'k ʌ·pɔ'n wʌ"nse'lf tʌ· UK: teɪk əpɔn wʌnself tuː
merészkedik vmit megtenniv
  1. take it upon oneself to
   USA: teɪ'k ʌ·t ʌ·pɔ'n wʌ"nse'lf tʌ· UK: teɪk ɪt əpɔn wʌnself tuː
merész/meglepö mutatványnoun
  1. stunt
   USA: stʌ'nt UK: stʌnt
merész; rettenthetetlenadj
  1. intrepid
   USA: ɪ"ntre'pʌ·d UK: ɪntrepɪd
merészségnoun
  1. intrepidity
   UK: ɪntrɪpɪdɪtiː
  1. daring
   USA: de'rɪ·ŋ UK: deərɪŋ
  1. brass
   USA: bræ's UK: brɑs
  1. boldness
   USA: boʊ'ldnʌ·s UK: boʊldnəs
merész támadásnoun
  1. coup de main
   USA: kuː' dʌ· meɪ'n UK: kuː diː meɪn
merész tollvonásv
  1. flourish
   USA: fləː'ɪ·ʃ UK: flʌrɪʃ
merész vállalkozásnoun
  1. adventure
   USA: ʌ·dve'ntʃəː· UK: ədventʃər
kissé merészadj
Report or add missing word to a dictionary...