COVID-19 Fight
15 matches in 8 dictionaries. Details
minősítésnoun
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. qualification
   USA: kwɔ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kwɔlɪfɪkeɪʃn
 1. ling
  1. labelling
   UK: leɪblɪŋ
  1. graduation
   USA: græ"ʤʌ·weɪ'ʃʌ·n UK: græʤʊeɪʃn
  1. UK class
   USA: klæ's UK: klɑs
szolgálati minősítésnoun
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
minősítésnoun
  1. e Qualifikation
   kvaːlifika'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Qualifikationen
   1. genitiveForm:
   2. Qualifikation
  1. e Beurteilung
   1. pluralForm:
   2. Beurteilungen
   1. genitiveForm:
   2. Beurteilung
minősítésnoun
 1. econ
 2. edu sports
minősítésnoun
 1. diplománál
  1. Belgium m grade
minősítéseknoun
minősítésundef
 1. folyamat és eredménye
 2. eredménye
  1. qualifica
   qualífica
enyhébbnek minősítésnoun
 1. law media
szakmai minősítésundef
  1. qualifica
   qualífica
feloldja az "államtitok" minősítéstundef
visszavonja a büntető minősítéstundef
minősítésundef
  1. magtári minősítés
    1. хамбарна/складова ~
  2. növényvédelmi minősítés
    1. фитопатологична ~
  3. (vető)magvak minősítése/elismerése
    1. ~на семенните култури
  4. fajtaminősítés
    1. ~ на породата
minősítésiundef
minősítésnoun
levegő minősítése
Report or add missing word to a dictionary...