COVID-19 Fight
40 matches in 4 dictionaries. Details
igazán?/ne mondja!exp
  1. how come?
   USA: haʊ' kʌ'm UK: haʊ kʌm
joggal mondja hogyv
  1. be entitled to say that
   USA: biː· e·ntaɪ'tʌ·ld tʌ· seɪ' ðʌ·t UK: biː ɪntaɪtld tuː seɪ ðət
jogosan mondja hogyv
  1. be entitled to say that
   USA: biː· e·ntaɪ'tʌ·ld tʌ· seɪ' ðʌ·t UK: biː ɪntaɪtld tuː seɪ ðət
bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejűexp
  1. the pot calling the kettle black
   USA: ðiː· pɔ't kɔː'lɪ·ŋ ðiː· ke'tʌ·l blæ'k UK: ðiː pɔt kɔːlɪŋ ðiː ketl blæk
amint shakespeare mondjaexp
  1. as shakespeare has it
   USA: e'z ʃeɪ'kspiː"r hʌ·z ʌ·t
a rózsafüzért mondjav
  1. tell one's beads
   USA: te'l wʌ'nz biː'dz UK: tel wʌnz biːdz
hogy úgy mondjamexp
  1. as it were
   USA: e'z ʌ·t wəː' UK: əz ɪt wəːr
nem is tudom, mit mondjakexp
  1. i'm almost speechless
   USA: ɪ'm ɔː'lmoʊ"st spiː'tʃlʌ·s
  1. i hardly know what to say
   USA: aɪ' hɔ'rdliː· noʊ' hwʌ't tʌ· seɪ' UK: aɪ hɑdliː noʊ wɔt tuː seɪ
mondják hogyexp
  1. it is said that
   USA: ʌ·t ʌ·z se'd ðʌ·t UK: ɪt ɪz sed ðət
ahogy mondjákadv
  1. reportedly
   USA: riː·pɔː'rtʌ·dliː· UK: rɪpɔːtɪdliː
azt mondjákexp
  1. people say
   USA: piː'pʌ·l seɪ' UK: piːpl seɪ
azt mondják hogyexp
  1. it is said that
   USA: ʌ·t ʌ·z se'd ðʌ·t UK: ɪt ɪz sed ðət
azt mondják, hogyexp
  1. men say that
   USA: me'n seɪ' ðʌ·t UK: men seɪ ðət
  1. it is said that
   USA: ʌ·t ʌ·z se'd ðʌ·t UK: ɪt ɪz sed ðət
azt mondják rólaexp
  1. he is supposed to
   USA: hiː' ʌ·z sʌ·poʊ'zd tʌ· UK: hiː ɪz səpoʊzd tuː
komolyan mondja !exp
  1. ist das Ihr Ernst !
   'ɪst 'das 'iːɐ 'ɛɐnst
azt mondjákexp
  1. man sagt
   'man 'zaːkt
azt mondják, hogy õ tetteexp
  1. sie soll es getan haben
   'ziː 'zɔl 'ɛs gə'taːn 'haːbən
mondjak valamit?undef
azt mondjaundef
de mondja csak, hol tanult meg ilyen jól olaszul?undef
Report or add missing word to a dictionary...