COVID-19 Fight
23 matches in 8 dictionaries. Details
mosásnoun
  1. washing
   USA: wɔ'ʃɪ·ŋ UK: wɔʃɪŋ
  1. wash
   USA: wɔ'ʃ UK: wɔʃ
  1. lavage
   UK: læveɪʤ
  1. degreasing
   UK: dɪgriːsɪŋ
mosás és berakásexp
  1. shampoo and set
   USA: ʃæ·mpuː' ʌ·nd se't UK: ʃæmpuː ənd set
mosásiadj
  1. lavatory
   USA: læ'vʌ·tɔː"riː· UK: lævətriː
mosási napnoun
  1. wash-day
   UK: wɔʃdeɪ
mosás; mosodanoun
  1. laundry
   USA: lɔː'ndriː· UK: lɔːndriː
mosást vállalexp
  1. take in washing
   USA: teɪ'k ɪ'n wɔ'ʃɪ·ŋ UK: teɪk ɪn wɔʃɪŋ
mosást vállal <lakásán>exp
  1. take washing
   USA: teɪ'k wɔ'ʃɪ·ŋ UK: teɪk wɔʃɪŋ
zsákos mosásnoun
mosásnoun
  1. e Wäscherei
   1. pluralForm:
   2. Wäschereien
   1. genitiveForm:
   2. Wäscherei
  1. e Wäsche
   1. pluralForm:
   2. Wäschen
   1. genitiveForm:
   2. Wäsche
  1. s waschen
   'vaʃən
kézi mosásexp
  1. das Waschen mit der hand
   'das 'vaʃən 'mɪt 'deːɐ 'hant
mosásnoun
  1. Belgium f savonnée
 1. relig
 2. med
mosásnoun
  1. ki-, le-, meg m lavage
mosásnoun
 1. zúzott anyagé
mosásundef
mosásundef
mosásnoun
mosásban össze nem menőadj
  1. irrestringibile
   irrestringíbile
mosásra összekészített ruhanoun
nyersgyapjú mosásaundef
mosásundef
  1. pénzmosás
    1. ~ на пари
  2. nagymosás
    1. голямо ~
Report or add missing word to a dictionary...