COVID-19 Fight
5 matches in 4 dictionaries. Details
népes családnoun
  1. long family
   USA: lɔː'ŋ fæ'mliː· UK: lɔŋ fæməliː
népes családja vanexp
  1. have one's quiver full
   USA: hæ'v wʌ'nz kwɪ'vəː· fʊ'l UK: hæv wʌnz kwɪvər fʊl
népes családnoun
népes családnoun
  1. informal f tribu
népes családundef
Report or add missing word to a dictionary...