COVID-19 Fight
109 matches in 7 dictionaries. Details
nagyobbadj
  1. superior
   USA: suː·pɪ'riː·əː· UK: suːpɪərɪər
  1. more
   USA: mɔː'r UK: mɔːr
  1. major
   USA: meɪ'ʤəː· UK: meɪʤər
  1. A gyümölcs húsának nagyobb mértékű hibáktól mentesnek kell lennie.
    1. The fruit flesh must be free from major defects.
  1. bigger
   USA: bɪ'gəː· UK: bɪgər
nagyobbacskaadj
  1. largish
   UK: lɑʤɪʃ
nagyobb befolyásnoun
  1. preponderance
   USA: priː·pɔ'ndrʌ·ns UK: prɪpɔndərəns
nagyobb éremnoun
  1. medallion
   USA: mʌ·dæ'lyʌ·n UK: mɪdælɪən
nagyobb érzékenységű filmexp
  1. faster film
   USA: fæ'stəː· fɪ'lm UK: fɑstər fɪlm
nagyobb hadművelet napjaexp
  1. zero day
   USA: ziː'roʊ· deɪ' UK: zɪəroʊ deɪ
nagyobb hadművelet órájanoun
  1. zero hour
   USA: ziː'roʊ· aʊ'r UK: zɪəroʊ aʊər
nagyobbik fele vminekexp
nagyobbik részeexp
  1. better part
   USA: be'təː· pɔ'rt UK: betər pɑt
nagyobbik része vminekexp
nagyobbítv
  1. open out
   USA: oʊ'pʌ·n aʊ't UK: oʊpən aʊt
  1. augment
   USA: ɔː·gme'nt UK: ɔːgment
nagyobbításnoun
  1. enlargement
   USA: ʌ·nlɔ'rʤmʌ·nt UK: ɪnlɑʤmənt
  1. augmentation
   USA: ɔ"gme·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɔːgmenteɪʃn
  1. aggrandizement
   USA: ʌ·græ'ndaɪ"zmʌ·nt UK: əgrændɪzmənt
nagyobb jelexp
  1. right angle bracket
   UK: raɪt æŋgl brækɪt
nagyobb kavicsnoun
  1. rock
   USA: rɔ'k UK: rɔk
nagyobb mértékbenadv
  1. more
   USA: mɔː'r UK: mɔːr
nagyobbodásnoun
  1. UK rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
  1. Decemberben 10 százalékos növekedés volt látható az új autó eladásban.
    1. December has seen a 10 per cent rise in new car sales.
  1. increment
   USA: ɪ'nkrʌ·mʌ·nt UK: ɪnkrəmənt
  1. gain
   USA: geɪ'n UK: geɪn
  1. enlargement
   USA: ʌ·nlɔ'rʤmʌ·nt UK: ɪnlɑʤmənt
  1. augmentation
   USA: ɔ"gme·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɔːgmenteɪʃn
  1. augment
   USA: ɔː·gme'nt UK: ɔːgment
nagyobbodikv
  1. augment
   USA: ɔː·gme'nt UK: ɔːgment
nagyobb rangra emelkedésnoun
  1. aggrandizement
   USA: ʌ·græ'ndaɪ"zmʌ·nt UK: əgrændɪzmənt
nagyobb részeexp
  1. greater part of
   USA: greɪ'təː· pɔ'rt ʌ·v UK: greɪtər pɑt ɔv
nagyobb sebességre kapcsolv
  1. change up
   USA: tʃeɪ'nʤ ʌ'p UK: tʃeɪnʤ ʌp
Report or add missing word to a dictionary...