COVID-19 Fight
14 matches in 6 dictionaries. Details
nagyszabásúadj
  1. palatial
   USA: pʌ·leɪ'ʃʌ·l UK: pəleɪʃl
  1. oner
   UK: wʌnə
  1. of great dimensions
   USA: ʌ·v greɪ't dɪ"me'nʃʌ·nz UK: ɔv greɪt dɪmenʃnz
  1. monumental
   USA: mɔ"nyʌ·me'nʌ·l UK: mɔnjʊmentl
  1. large
   USA: lɔ'rʤ UK: lɑʤ
  1. big-time
   USA: bɪ'gtaɪ·m
 1. figurative
  1. baronial
   UK: bəroʊnɪəl
nagyszabásúanadv
  1. on a large scale
   USA: ɔ'n eɪ' lɔ'rʤ skeɪ'l UK: ɔn eɪ lɑʤ skeɪl
nagyszabású harcnoun
  1. battle royal
   USA: bæ'tʌ·l rɔɪ'ʌ·l UK: bætl rɔɪəl
nagyszabású ötletnoun
  1. brainstorm
   USA: breɪ'nstɔː"rm UK: breɪnstɔːm
nagyszabású vitaexp
- az Európai Bizottság kezdeményezésére évente 2-3 alkalommal sorra kerülő nagyszabású üzletember-találkozó fantázianeve. Rendszerint valamely tagállam viszonylag visszamaradottabb térségében kerül sorra. A kis- és középvállalati fejlesztésre kidolgozott exp
nagyszabásúadj
nagyszabásúadj
 1. kivitel, stílus
nagyszabásúundef
nagyszabású dolognoun
  1. grande
   m f
nagyszabású látványosságnoun
  1. apoteosi
   f inv
nagyszabású/méretű/ értékűundef
nagyszabású építkezés
Report or add missing word to a dictionary...