48 matches in 8 dictionaries. Details
nyesv
  1. trim
   USA: trɪ'm UK: trɪm
 1. sports
  1. slice
   USA: slaɪ's UK: slaɪs
 2. sports
  1. screw
   USA: skruː' UK: skruː
 3. garden
  1. prune
   USA: pruː'n UK: pruːn
  1. pare
   USA: pe'r UK: peər
  1. hack
   USA: hæ'k UK: hæk
  1. clip
   USA: klɪ'p UK: klɪp
nyesedéknoun
nyesésnoun
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
  1. shearing
   USA: ʃɪ'rɪ·ŋ UK: ʃɪərɪŋ
  1. paring
   USA: pe'rɪ·ŋ UK: peərɪŋ
  1. figurative informal Aus cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
  1. chop
   USA: tʃɔ'p UK: tʃɔp
nyesett labdanoun
  1. chop
   USA: tʃɔ'p UK: tʃɔp
nyesi a labdátexp
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
nyesőollónoun
  1. trimmer
   USA: trɪ'məː· UK: trɪmər
  1. shears
   USA: ʃiː'rz UK: ʃɪəz
nyestnoun
 1. zool
  1. marten
   USA: mɔ'rtʌ·n UK: mɑtɪn
  1. mart
   USA: mɔ'rt UK: mɑt
csiszolatlan, nyesetlen, felvágatlanadj
  1. uncut
   USA: ʌ"nkʌ't UK: ʌnkʌt
hosszú nyelű nyesőkésnoun
  1. scimitar
   UK: sɪmɪtər
nyesv
  1. schneiden
   'ʃnaɪdən
nyesv
 1. labdát: labdajátékban sports
  1. schneiden
   'ʃnaɪdən
nyesv
  1. fát scheren
   'ʃeːrən
nyesv
  1. fát/bokrot schönen
nyesésnoun
  1. Schnitt
   'ʃnɪt
nyesésnoun
 1. labdáé sports
  1. s Spin
   'ʃpɪn
   1. pluralForm:
   2. Spins
   1. genitiveForm:
   2. Spins
nyestnoun
 1. zool
  1. r Marder
   'maɐdɐ
   1. pluralForm:
   2. Marder
   1. genitiveForm:
   2. Marders
nyesv
 1. teniszben sports
nyesv
nyesésnoun
 1. fáé agr
nyesésnoun
 1. ágé garden
Report or add missing word to a dictionary...