COVID-19 Fight
37 matches in 9 dictionaries. Details
nyilvántartásnoun
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. US registry
   USA: re'ʤʌ·striː· UK: reʤɪstriː
  1. registration
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: reʤɪstreɪʃn
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. E jegyzőkönyvet továbbítani kell a Bizottságnak.
    1. This record shall be forwarded to the Commission.
  1. card index
   USA: kɔ'rd ɪ'nde·ks UK: kɑd ɪndeks
  1. card file
   USA: kɔ'rd faɪ'l UK: kɑd faɪl
nyilvántartásba veszv
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
 1. law
  1. docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
nyilvántartásba vételnoun
  1. registry
   USA: re'ʤʌ·striː· UK: reʤɪstriː
  1. registration
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: reʤɪstreɪʃn
  1. booking
   USA: bʊ'kɪ·ŋ UK: bʊkɪŋ
nyilvántartási jegyzékv
  1. muster
   USA: mʌ'stəː· UK: mʌstər
  1. muster roll
   USA: mʌ'stəː· roʊ'l UK: mʌstər roʊl
nyilvántartást vezet vmirőlv
fogyasztás nyilvántartásanoun
  1. chalk
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔːk
bűnügyi nyilvántartásba készülő fénykép (arckép)noun
  1. mug shot
   USA: mʌ'g ʃɔ't UK: mʌg ʃɔt
lapcimeket tartalmazó nyilvántartásexp
  1. page adress register
   UK: peɪʤ ədrɪs reʤɪstər
Központi Tanácsadói Nyilvántartás - Az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, amely azokat a személyeket és cégeket tartalmazza, amelyek a Phare és Tacis programok végrehajtásában áruk és/vagy szolgáltatások szállításával kívánnak közreműködni. (Pexp
Központi Tanácsadói Nyilvántartás (EU)exp
  1. Central Consultancy Register
   USA: se'ntrʌ·l kʌ·nsʌ'ltʌ·nsiː· re'ʤʌ·stəː·
Central Consultancy Registry - Központi Tanácsadói Nyilvántartás (EU)exp
földhivatali v. telekkönyvi program - A földhivatal, ill. a telekkönyvi nyilvántartás korszerűsítését célzó program. (PHARE)exp
nyilvántartásnoun
  1. r Nachweis
   'naːxvaɪs
   1. pluralForm:
   2. Nachweise
   1. genitiveForm:
   2. Nachweises
  1. Austria e Evidenz
   evi'dɛnts
   1. pluralForm:
   2. Evidenzen
   1. genitiveForm:
   2. Evidenz
nyilvántartásnoun
nyilvántartásnoun
 1. cédulákon
nyilvántartásba veszv
nyilvántartásba vételnoun
nyilvántartásba vételnoun
 1. egy név vagy márka esetében econ
nyilvántartásundef
nyilvántartásundef
Report or add missing word to a dictionary...