COVID-19 Fight
nyolcnoun
  1. eight
   USA: eɪ't UK: eɪt
nyolc lábnál rövidebb gerendanoun
  1. end
   USA: e'nd UK: end
nyolcadnoun
  1. eighth
   USA: eɪ'θ UK: eɪtθ
nyolcad hangjegyv
  1. quaver
   UK: kweɪvər
nyolcadiknoun
  1. eighth
   USA: eɪ'θ UK: eɪtθ
nyolcadik oldalexp
  1. page eight
   USA: peɪ'ʤ eɪ't UK: peɪʤ eɪt
nyolcadrétnoun
  1. octavo
   UK: ɔkteɪvoʊ
nyolcasnoun
  1. octet
   USA: ɔ·kte't UK: ɔktet
  1. eights
   USA: eɪ'ts UK: eɪts
  1. eight
   USA: eɪ't UK: eɪt
nyolcas csoportokbanadv
  1. eightsome
   UK: eɪtsəm
nyolcasávaladv
  1. eightsome
   UK: eɪtsəm
nyolchengeres motornoun
nyolckorexp
  1. at eight
   USA: æ't eɪ't UK: ət eɪt
nyolclapúadj
  1. octahedral
   USA: ɔ"ktʌ·hiː'drʌ·l UK: ɔktəhedrəl
nyolcsoros versszaknoun
  1. octet
   USA: ɔ·kte't UK: ɔktet
nyolcszorosadv
  1. eightfold
   USA: eɪ'tfoʊ"ld UK: eɪtfoʊld
nyolcszoros(an)adj
  1. eightfold
   USA: eɪ'tfoʊ"ld UK: eɪtfoʊld
nyolcszorosanadv
  1. eightfold
   USA: eɪ'tfoʊ"ld UK: eɪtfoʊld
nyolcszótagúnoun
  1. octosyllabic
   UK: ɔktoʊsɪlæbɪk
nyolcszögnoun
  1. octagon
   USA: ɔ'ktʌ·gɔ"n UK: ɔktəgən
nyolcszögűadj
  1. octagonal
   USA: ɔ·ktæ'gʌ·nʌ·l UK: ɔktægənl
Report or add missing word to a dictionary...