COVID-19 Fight
42 matches in 8 dictionaries. Details
offsetv intrans v USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
offsetadj USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
offset blanketexp USA: ɔː'fse"t blæ'ŋkʌ·t UK: ɔfset blæŋkɪt
offset connecting rodexp USA: ɔː'fse"t kʌ·ne'ktɪ·ŋ rɔ'd UK: ɔfset kənektɪŋ rɔd
offset disc harrowexp USA: ɔː'fse"t dɪ'sk hæ'roʊ· UK: ɔfset dɪsk hæroʊ
offset engineexp USA: ɔː'fse"t ɪ'nʤʌ·n UK: ɔfset enʤɪn
offset keyexp USA: ɔː'fse"t kiː' UK: ɔfset kiː
offset lithographynoun USA: ɔː'fse"t lʌ·θɔ'grʌ·fiː· UK: ɔfset lɪθɔgrəfiː
offset of a noble houseexp USA: ɔː'fse"t ʌ·v eɪ' noʊ'bʌ·l haʊ's UK: ɔfset ɔv eɪ noʊbl haʊz
offset pressexp USA: ɔː'fse"t pre's UK: ɔfset pres
offset printing processexp USA: ɔː'fse"t prɪ'nɪ·ŋ prɔ'se"s UK: ɔfset prɪntɪŋ proʊses
offset processnoun USA: ɔː'fse"t prɔ'se"s UK: ɔfset proʊses
offset toolexp USA: ɔː'fse"t tuː'l UK: ɔfset tuːl
angular offsetexp USA: æ'ŋgyʌ·ləː· ɔː'fse"t UK: æŋgjʊlər ɔfset
drive offset to the leftexp USA: draɪ'v ɔː'fse"t tʌ· ðiː· le'ft UK: draɪv ɔfset tuː ðiː left
serve as offset to sy's beautyv
offsetundef
Report or add missing word to a dictionary...