COVID-19 Fight
38 matches in 7 dictionaries. Details
oldatnoun
 1. chem ind
  1. tincture
   USA: tɪ'ŋktʃəː· UK: tɪŋktʃər
  1. solution
   USA: sʌ·luː'ʃʌ·n UK: səluːʃn
 2. chem ind
  1. liquor
   USA: lɪ'kəː· UK: lɪkər
oldatállandósító szernoun
  1. stabilizer
   USA: steɪ'bʌ·laɪ"zəː· UK: steɪbəlaɪzər
ópium oldatnoun
  1. laudanum
   USA: lɔː'dʌ·nʌ·m UK: lɔːdənəm
savas oldatv
  1. sour
   USA: saʊ'r UK: saʊər
savas oldatban áztatv
 1. ind
  1. sour
   USA: saʊ'r UK: saʊər
oldatnoun
 1. chem ind
  1. e Lösung
   1. pluralForm:
   2. Lösungen
   1. genitiveForm:
   2. Lösung
 2. metallurgy
  1. e Lauge
   'laʊgə
   1. pluralForm:
   2. Laugen
   1. genitiveForm:
   2. Lauge
oldatnoun
oldatundef
 1. kémia
  1. chemia roztwór
erős oldatundef
 1. kémia
híg oldatundef
telített oldatundef
 1. kémia
vizes oldatundef
 1. kémia
kis koncentrációjú oldatundef
nagy koncentrációjú oldatundef
nem telített oldatundef
 1. kémia
hidrogén-peroxid vizes oldataundef
oldatundef
oldatban fémionokhoz kötődő és azok tulajdonságait megváltoztatóundef
oldathoz alkoholt / szeszt adundef
oldat intravénás bejuttatásanoun
  1. flebo
   f inv
Report or add missing word to a dictionary...