COVID-19 Fight
361 matches in 11 dictionaries. Details
orrnoun
  1. toe
   USA: toʊ' UK: toʊ
  1. slang snitch
   USA: snɪ'tʃ UK: snɪtʃ
  1. slang pecker
   UK: pekər
  1. nose
   USA: noʊ'z UK: noʊz
  1. old muzzle
   USA: mʌ'zʌ·l UK: mʌzl
  1. horn
   USA: hɔː'rn UK: hɔːn
  1. hooter
   USA: huː'təː· UK: huːtər
  1. forepart
   UK: fɔːpɑt
 1. UK
  1. conk
   USA: kɔ'ŋk UK: kɔŋk
orr-adj
 1. med
  1. nasal
   USA: neɪ'zʌ·l UK: neɪzl
orra alá dörgölv
  1. rub in
   USA: rʌ'b ɪ'n UK: rʌb ɪn
orral kapcsolatosadj
 1. med
  1. nasal
   USA: neɪ'zʌ·l UK: neɪzl
orral nekimegyv
 1. naut
  1. ram
   USA: ræ'm UK: ræm
orrárbocnoun
  1. bowsprit
   UK: boʊsprɪt
orrárboc-zászlónoun
  1. jack
   USA: ʤæ'k UK: ʤæk
orra után megyv
  1. follow one's nose
   USA: fɔ'loʊ· wʌ'nz noʊ'z UK: fɔloʊ wʌnz noʊz
orrával vkinek a vállához dörgölőzikv
orrba csapexp
  1. land a blow on the nose
   USA: læ'nd eɪ' bloʊ' ɔ'n ðiː· noʊ'z UK: lænd eɪ bloʊ ɔn ðiː noʊz
orrcimpanoun
  1. nostrils
   USA: nɔ'strʌ·lz UK: nɔstrəlz
  1. nostril
   USA: nɔ'strʌ·l UK: nɔstrəl
orrcsíptetőnoun
orrcsontnoun
 1. med
  1. nasal
   USA: neɪ'zʌ·l UK: neɪzl
  1. nasal bone
   USA: neɪ'zʌ·l boʊ'n UK: neɪzl boʊn
orrdísszel ellátottadj
  1. fiddle-headed
   UK: fɪdlhedɪd
orrdugulásnoun
  1. snuffles
   UK: snʌflz
orrevezősnoun
  1. bow
   USA: boʊ' UK: boʊ
orrfanoun
  1. bumpkin
   USA: bʌ'mpkɪ"n UK: bʌmpkɪn
  1. bumkin
   UK: bʌmkɪn
  1. bowsprit
   UK: boʊsprɪt
orrfacsaróadj
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. putrid
   USA: pyuː'trʌ·d UK: pjuːtrɪd
  1. old rare poignant
   USA: pɔɪ'nyʌ·nt UK: pɔɪnjənt
  1. penetrating
   USA: pe'nʌ·treɪ"tɪ·ŋ UK: penɪtreɪtɪŋ
orrhangv
  1. twang
   USA: twɔ'ŋ UK: twæŋ
  1. slang snuffle
   UK: snʌfl
 1. ling
  1. nasal
   USA: neɪ'zʌ·l UK: neɪzl
  1. nasal twang
   USA: neɪ'zʌ·l twɔ'ŋ UK: neɪzl twæŋ
  1. nasal sound
   USA: neɪ'zʌ·l saʊ'nd UK: neɪzl saʊnd
orrhangonadv
  1. nasally
   USA: neɪ'zʌ·liː·
Report or add missing word to a dictionary...