COVID-19 Fight
ostobaságnoun
  1. vacuousness
   UK: vækjʊəsnəs
  1. tosh
   USA: tɔ'ʃ UK: tɔʃ
  1. tomfoolery
   UK: tɔmfuːləriː
  1. skittles!
   USA: skɪ'tʌ·lz UK: skɪtlz
  1. silliness
   USA: sɪ'liː·nʌ·s UK: sɪlɪnəs
  1. informal rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
  1. piffle
   UK: pɪfl
  1. nonsense
   USA: nɔ'nse·ns UK: nɔnsns
  1. monkey business
   USA: mʌ'ŋkiː· bɪ'znʌ·s UK: mʌŋkiː bɪznəs
  1. ineptitude
   USA: ɪ"ne'ptʌ·tuː"d UK: ɪneptɪtjuːd
  1. inanity
   UK: ɪnænɪtiː
  1. imbecility
   UK: ɪmbəsɪlɪtiː
  1. fudge
   USA: fʌ'ʤ UK: fʌʤ
  1. folly
   USA: fɔ'liː· UK: fɔliː
  1. informal fiddle
   USA: fɪ'dʌ·l UK: fɪdl
  1. fatuity
   UK: fətjuːɪtiː
  1. doltishness
   UK: doʊltɪʃnəs
  1. crassitude
   UK: kræsɪtjuːd
  1. bunkum
   UK: bʌŋkəm
  1. bunk
   USA: bʌ'ŋk UK: bʌŋk
ostobaság!exp
  1. that's all bunkum!
   UK: ðəts ɔːl bʌŋkəm
ostobaság, hülyeségnoun
  1. stupidity
   USA: stuː·pɪ'dʌ·tiː· UK: stjuːpɪdɪtiː
ostobaságokat beszélexp
  1. maunder
   UK: mɔːndər
  1. he talks bilge
   UK: hiː tɔːks bɪlʤ
ostobaságokkal tölti az idejétv
  1. fool about
   USA: fuː'l ʌ·baʊ't UK: fuːl əbaʊt
ostobaságokkal tölti idejétexp
  1. footle about
   UK: fuːtl əbaʊt
elég az ostobaságból!exp
  1. no nonsense!
   USA: noʊ' nɔ'nse·ns UK: noʊ nɔnsns
Report or add missing word to a dictionary...