465 matches in 9 dictionaries. Details
oszt.noun
osztv
 1. games
  1. old tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. split
   USA: splɪ't UK: splɪt
  1. Elosztották maguk közt a buli költségeit.
    1. They split the cost of the party between them.
  2. A tanár négy csoportra osztotta a gyerekeket.
    1. The teacher split the children into four groups.
  1. divide
   USA: dɪ·vaɪ'd UK: dɪvaɪd
osztagnoun
  1. squadron
   USA: skwɔ'drʌ·n UK: skwɔdrən
 1. mil naut
  1. party
   USA: pɔ'rtiː· UK: pɑtiː
 2. mil
  1. detail
   USA: diː'teɪ·l UK: diːteɪl
 3. mil
  1. detachment
   USA: diː·tæ'tʃmʌ·nt UK: dɪtætʃmənt
osztag alacsony emberekbőlnoun
  1. bantams
   USA: bæ'ntʌ·mz UK: bæntəmz
osztaléknoun
  1. earnings per share
   USA: əː'nɪ·ŋz pəː' ʃe'r UK: əːnɪŋz pəːr ʃeər
  1. divvy
   USA: dɪ'viː· UK: dɪviː
  1. divident
   UK: dɪvɪdənt
 1. fin
  1. dividend
   USA: dɪ'vʌ·de"nd UK: dɪvɪdend
osztalékadóexp
  1. capital return tax
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l riː·təː'n tæ'ks UK: kæpɪtəl rɪtəːn tæks
osztalékon kívüli juttatásexp
  1. capital bonus
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l boʊ'nʌ·s UK: kæpɪtəl boʊnəs
osztalékon kívüli különtérítésexp
  1. capital bonus
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l boʊ'nʌ·s UK: kæpɪtəl boʊnəs
osztalékszelvénynoun
  1. strip
   USA: strɪ'p UK: strɪp
osztályv
  1. sort
   USA: sɔː'rt UK: sɔːt
  1. side
   USA: saɪ'd UK: saɪd
  1. section
   USA: se'kʃʌ·n UK: sekʃn
  1. school
   USA: skuː'l UK: skuːl
 1. edu
  1. remove
   USA: riː·muː'v UK: rɪmuːv
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. Az alsóbb osztályok szörnyen elfajultak és elzüllöttek ebben az egyházközségben.
    1. 'The sin and wickedness of the lower orders in this porochial district is frightful!
  1. grade
   USA: greɪ'd UK: greɪd
 2. edu
  1. form
   USA: fɔː'rm UK: fɔːm
  1. department
   USA: dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: dɪpɑtmənt
  1. A pénzügyi osztály ezen a hétvégén közös kirándulásra megy.
    1. The financial department is having an outing this weekend.
  1. class
   USA: klæ's UK: klɑs
  1. category
   USA: kæ'tʌ·gɔː"riː· UK: kætɪgəriː
osztály-adj
  1. divisional
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·nʌ·l UK: dɪvɪʒənl
osztályellentétexp
  1. class conflict
   USA: klæ's kʌ·nflɪ'kt UK: klɑs kɔnflɪkt
osztályelsőnoun
 1. edu
  1. top boy
   USA: tɔ'p bɔɪ' UK: tɔp bɔɪ
osztályérdekexp
  1. class interest
   USA: klæ's ɪ'ntəː·ʌ·st UK: klɑs ɪntrəst
osztályfőnöknoun
  1. form master
   USA: fɔː'rm mæ'stəː· UK: fɔːm mɑstər
osztályharcnoun
  1. class war
   USA: klæ's wɔː'r UK: klɑs wɔːr
  1. class struggle
   USA: klæ's strʌ'gʌ·l UK: klɑs strʌgl
osztálykönyvnoun
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
  1. grade book
   USA: greɪ'd bʊ'k UK: greɪd bʊk
osztálymérnökexp
  1. section engineer
   USA: se'kʃʌ·n e"nʤʌ·nɪ'r UK: sekʃn enʤɪnɪər
osztálynélküliadj
  1. classless
   USA: klæ'slʌ·s UK: klɑsləs
osztályon felüliadj
  1. premium
   USA: priː'miː·ʌ·m UK: priːmɪəm
  1. informal plush
   USA: plʌ'ʃ UK: plʌʃ
  1. de luxe
   UK: diː lʊks
Report or add missing word to a dictionary...