28 matches in 8 dictionaries. Details
otthagyv
  1. US quit
   USA: kwɪ't UK: kwɪt
  1. quit
   USA: kwɪ't UK: kwɪt
  1. leave behind
   USA: liː'v bʌ·haɪ'nd UK: liːv bɪhaɪnd
  1. informal chuck
   USA: tʃʌ'k UK: tʃʌk
  1. abandon
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·n UK: əbændən
otthagyja az állásátv
  1. fling up one's job
   USA: flɪ'ŋ ʌ'p wʌ'nz ʤoʊ'b UK: flɪŋ ʌp wʌnz ʤoʊb
otthagyni, hátrahagyninoun
  1. leave
   USA: liː'v UK: liːv
  1. A szabadság nem lépheti túl a szerződése időtartamát.
    1. The leave shall not extend beyond the term of his contract.
otthagy vmitv
elmegy; otthagyexp
  1. leave , left , left
   USA: liː'v le'ft le'ft UK: liːv left left
gyáván otthagyv
  1. crap out
   USA: kræ'p aʊ't UK: kræp aʊt
hirtelen otthagyv
  1. informal skip
   USA: skɪ'p UK: skɪp
(le)ejt; eldob; otthagyexp
nem tudtam otthagyniexp
otthagyv
 1. vkit
otthagyv
otthagyv
  1. zostawić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zostawię
   1. thirdPersonSingular:
   2. zostawi
   1. seeAlso:
otthagyundef
otthagyásundef
otthagyja a katonaságotundef
otthagyja az állásátundef
otthagy vkitundef
 1. adós törlesztés nélkül lelép
  1. informal old inchiovare
 2. adós törlesztés nélkül lelép
  1. informal inchiodare
csapot-papot otthagyundef
Report or add missing word to a dictionary...