COVID-19 Fight
487 matches in 16 dictionaries. Details
passnoun USA: pæ's UK: pɑs
passv trans v USA: pæ's UK: pɑs
  1. No entry without a pass.
    1. Engedély nélkül belépni tilos.
  1. He was old, and his woollen gaberdine still reeked of the stinking artemisia of the mountain passes.
    1. Öreg volt, gyapjúszövet kaftánjából most is áradt a hegyszorosok különös bűze.
  2. You have to show a ticket or a bus pass to the driver when you get on.
    1. Felszálláskor be kell mutatnod a jegyedet vagy buszbérletedet a buszvezetőnek.
  3. You have to show your passport and boarding pass before getting on the plane.
    1. Fel kell mutatnod az útlevelet és a beszállókártyát mielőtt felszállsz a gépre.
  4. I have passed all my exams for this semester.
    1. Az összes vizsgámat letettem erre a félévre.
  5. He passed the last question of the quiz.
    1. A vetélkedő utolsó kérdését passzolta.
  6. Could you pass me the salt, please?
    1. Ideadná a sót, kérem?
  7. I saw our teacher, actually I passed him on the corridor this morning.
    1. Láttam a tanárt, ma reggel elmentem mellette a folyosón.
  8. Time seems to pass very fast when you are on holiday.
    1. Nagyon gyorsan múlik az idő, mikor szabadságon vagy.
  9. The government passed a law to restrict the sale of guns.
    1. A kormány elfogadta a fegyverek adásvételét korlátozó törvényt.
  10. The judge has passed sentence on him, three years in prison for burglary.
    1. A bíró három év börtönre ítélte a férfit betörésért.
  11. Water passes from liquid to solid when you freeze it.
    1. A víz folyékony állapotúból szilárd állapotúvá válik ha lefagyasztod.
passv intrans v USA: pæ's UK: pɑs
  1. Heaven and earth shall pass: but my words shall not pass.
    1. Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.
 1. games
pass acrossv intrans v USA: pæ's ʌ·krɔː's UK: pɑs əkrɔs
passage of armsnoun USA: pæ'sʌ·ʤ ʌ·v ɔ'rmz UK: pæsɪʤ ɔv ɑmz
passage of armsexp USA: pæ'sʌ·ʤ ʌ·v ɔ'rmz UK: pæsɪʤ ɔv ɑmz
passagesnoun USA: pæ'sʌ·ʤʌ·z UK: pæsɪʤɪz
passagewaynoun USA: pæ'sʌ·ʤweɪ" UK: pæsɪʤweɪ
pass alongv intrans v USA: pæ's ʌ·lɔː'ŋ UK: pɑs əlɔŋ
pass alongv trans v USA: pæ's ʌ·lɔː'ŋ UK: pɑs əlɔŋ
pass an examv USA: pæ's ʌ·n ɪ·gzæ'm UK: pɑs ən ɪgzæm
pass an examinationexp USA: pæ's ʌ·n ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: pɑs ən ɪgzæmɪneɪʃn
passangernoun
pass awayv trans v USA: pæ's ʌ·weɪ' UK: pɑs əweɪ
pass awayv intrans v USA: pæ's ʌ·weɪ' UK: pɑs əweɪ
passbooknoun USA: pæ'sbʊ"k UK: pɑsbʊk
Report or add missing word to a dictionary...