COVID-19 Fight
60 matches in 9 dictionaries. Details
pattanv
  1. snap
   USA: snæ'p UK: snæp
  1. crack
   USA: kræ'k UK: kræk
pattanásnoun
  1. spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
  1. A tinédzserek sokat szenvednek a pattanásoktól.
    1. Teenagers often suffer a lot from spots.
  1. snap
   USA: snæ'p UK: snæp
 1. med
  1. regional informal rising
   USA: raɪ'zɪ·ŋ UK: raɪzɪŋ
  1. pustule
   UK: pʌstjuːl
  1. pimple
   USA: pɪ'mpʌ·l UK: pɪmpl
  1. blister
   USA: blɪ'stəː· UK: blɪstər
  1. acne
   USA: æ'kniː· UK: ækniː
pattanásig feszültexp
  1. stretched to the breaking point
   USA: stre'tʃt tʌ· ðiː· breɪ'kɪ·ŋ pɔɪ'nt UK: stretʃt tuː ðiː breɪkɪŋ pɔɪnt
pattanások keletkeznek az arcánexp
  1. break out into spots
   USA: breɪ'k aʊ't ɪ"ntʌ· spɔ'ts UK: breɪk aʊt ɪntuː spɔts
pattanásosadj
  1. pimply
   UK: pɪmpliː
  1. pimpled
   UK: pɪmpld
pattanás/serkenésnoun
  1. acne
   USA: æ'kniː· UK: ækniː
pattan, csattannoun
  1. snap
   USA: snæ'p UK: snæp
pattanóbogárnoun
 1. zool
  1. skipjack
   USA: skɪ'pʤæ"k UK: skɪpʤæk
 2. zool
pattanó hangnoun
  1. twang
   USA: twɔ'ŋ UK: twæŋ
pattanó kötésexp
  1. snap fit
   USA: snæ'p fɪ't UK: snæp fɪt
pattanó magnoun
 1. bot
  1. elater
   USA: e'lʌ·təː· UK: ɪleɪtər
pattantv
  1. snap
   USA: snæ'p UK: snæp
nyeregbe pattanexp
  1. swing into the saddle
   USA: swɪ'ŋ ɪ"ntʌ· ðiː· sæ'dʌ·l UK: swɪŋ ɪntuː ðiː sædl
gennyes pattanásnoun
  1. pustule
   UK: pʌstjuːl
  1. blotch
   UK: blɔtʃ
  1. blain
   USA: bleɪ'n UK: bleɪn
lépfenés pattanásnoun
kijönnek a pattanásaiv
  1. come out in a rash
   USA: kʌ'm aʊ't ɪ'n eɪ' ræ'ʃ UK: kʌm aʊt ɪn eɪ ræʃ
pattanv
  1. knallen
   'knalən
  1. Knacken
   'knakən
pattanv
  1. labda springen
   'ʃprɪŋən
pattanásnoun
  1. e Pustel
   'pʊstəl
   1. pluralForm:
   2. Pusteln
   1. genitiveForm:
   2. Pustel
 1. med
  1. e Finne
   'fɪnə
   1. pluralForm:
   2. Finnen
   1. genitiveForm:
   2. Finne
pattanás (Ausztria)noun
  1. r Wimmerl
   1. pluralForm:
   2. Wimmerln
   3. Wimmerl
   1. genitiveForm:
   2. Wimmerls
Report or add missing word to a dictionary...