COVID-19 Fight
patternoun USA: pæ'təː· UK: pætər
patternoun USA: pæ'təː· UK: pætər
patterv intrans v USA: pæ'təː· UK: pætər
patterv trans v USA: pæ'təː· UK: pætər
patterv intrans v USA: pæ'təː· UK: pætər
patternnoun USA: pæ'təː·n UK: pætn
   1. When we got up, we noticed that the frost had made wonderful patterns on the windows.
     1. Mikor felkeltünk, észrevettük hogy a fagy gyönyörű mintákat rajzolt az ablakokra.
   1. First cut out all the pieces based on the pattern, then pin them together.
     1. Először vágj ki minden darabot a szabásminta alapján, majd tűzd őket össze.
  1. You can choose the design you would like on your sofa from the pattern book.
    1. Kiválaszthatja, milyen mintát szeretne a díványon a (szövet) mintakönyv alapján.
  1. The pattern of family life has changed a lot over the last decade.
    1. A családi élet szerkezete sokat változott az elmúlt évtizedben.
  2. She patterns herself on her big sister.
    1. Mindenben utánozza a nővérét.
patternv trans v USA: pæ'təː·n UK: pætn
pattern recognitionnoun USA: pæ'təː·n re"kʌ·gnɪ'ʃʌ·n UK: pætn rekəgnɪʃn
pattern-booknoun
patternedadj USA: pæ'təː·nd UK: pætnd
speech patternexp USA: spiː'tʃ pæ'təː·n UK: spiːtʃ pætn
Report or add missing word to a dictionary...