COVID-19 Fight
85 matches in 12 dictionaries. Details
peremnoun
  1. verge
   USA: vəː'ʤ UK: vəːʤ
  1. skirts
   USA: skəː'ts UK: skəːts
 1. techn
  1. shoulder
   USA: ʃoʊ'ldəː· UK: ʃoʊldər
  1. shelf, shelves
   USA: ʃe'lf ʃe'lvz UK: ʃelf ʃelvz
 2. engin
  1. seat
   USA: siː't UK: siːt
  1. periphery
   USA: pəː·ɪ'fəː·iː· UK: pərɪfəriː
 3. geol
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. margin
   USA: mɔ'rʤʌ·n UK: mɑʤɪn
  1. lip
   USA: lɪ'p UK: lɪp
  1. fringe
   USA: frɪ'nʤ UK: frɪnʤ
  1. flange
   USA: flæ'nʤ UK: flænʤ
 4. techn
  1. feather
   USA: fe'ðəː· UK: feðər
  1. edge
   USA: e'ʤ UK: eʤ
  1. Cavor fürkésző szemmel tekintett újra a mélyedés pereme fölé.
    1. Cavor peered over the edge of the hollow again.
 5. techn
  1. collar
   USA: kɔ'ləː· UK: kɔlər
  1. brim
   USA: brɪ'm UK: brɪm
  1. berm
   USA: bəː'm
peremdeszkanoun
 1. naut
  1. gunwale
   UK: gʌnl
peremesadj
  1. rimmed
   USA: rɪ'md UK: rɪmd
peremes pántexp
  1. clincher rim
   USA: klɪ'ntʃəː· rɪ'm UK: klɪntʃər rɪm
peremetlenadj
  1. brimless
   UK: brɪmles
peremezv
  1. mill
   USA: mɪ'l UK: mɪl
peremfeltetelexp
  1. border condition
   USA: bɔː'rdəː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: bɔːdər kəndɪʃn
peremfeltételnoun
  1. boundary condition
   USA: baʊ'ndriː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: baʊndriː kəndɪʃn
peremhegységnoun
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. Adja meg a sorok vagy oszlopok eltolásának százalékos értékét. (számtech)
    1. Enter the percentage to offset the rows or columns. (IT)
perem nélküliadj
  1. rimless
   UK: rɪmles
peremrecenoun
 1. metal
  1. milling
   USA: mɪ'lɪ·ŋ UK: mɪlɪŋ
peremrecéző gépnoun
  1. milling machine
   USA: mɪ'lɪ·ŋ mɪ·ʃiː'n UK: mɪlɪŋ məʃiːn
peremvárosnoun
  1. satellite town
   USA: sæ'tʌ·laɪ"t taʊ'n UK: sætəlaɪt taʊn
hátsó peremexp
  1. posterior end
   USA: pɔː"stɪ'riː·e·r e'nd UK: pɔstɪərɪər end
legömbölyített peremnoun
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
lekerekített peremnoun
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. Adja meg a sorok vagy oszlopok eltolásának százalékos értékét. (számtech)
    1. Enter the percentage to offset the rows or columns. (IT)
nyél peremenoun
  1. shoulder
   USA: ʃoʊ'ldəː· UK: ʃoʊldər
elvárosiasodott peremtelepülésnoun
  1. conurbation
   UK: kɔnəːbeɪʃn
vminek a peremenoun
  1. rim
   USA: rɪ'm UK: rɪm
keresztvitorla alsó peremének ív alakú bevágásanoun
  1. roach
   USA: roʊ'tʃ UK: roʊtʃ
Report or add missing word to a dictionary...