COVID-19 Fight
quaestiof inv noun Lat quéstio
    1. a középkori dogmatikában vitakérdés
    1. ókori és középkori jog kínvallatás
Report or add missing word to a dictionary...