35 matches in 5 dictionaries. Details
f queuenoun old
    1. kb 400 l nagy hordó
faire la queueexp
remuer la queueexp
ne ... ni queue ni têteexp
queue de billardnoun
queue-de-chevalnoun
queue de chevalnoun
queue-de-pienoun
queue de poêlonnoun
queue d'un écureuilnoun
faire la queue
piano à queue
lagopède à queue blanche
pygargue à queue blanchenoun
barge à queue noire
labbe à longue queue
mésange à longue queuenoun
queuenoun USA: kyuː' UK: kjuː
Report or add missing word to a dictionary...