COVID-19 Fight
47 matches in 7 dictionaries. Details
részt veszv
  1. stand in
   USA: stæ'nd ɪ'n UK: stænd ɪn
  1. participate
   USA: pɔ·rtɪ'sʌ·peɪ"t UK: pɑtɪsɪpeɪt
  1. join in
   USA: ʤɔɪ'n ɪ'n UK: ʤɔɪn ɪn
  1. engage
   USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
  1. attend
   USA: ʌ·te'nd UK: ətend
  1. assist
   USA: ʌ·sɪ'st UK: əsɪst
részt vesz benneexp
  1. take a share in
   USA: teɪ'k eɪ' ʃe'r ɪ'n UK: teɪk eɪ ʃeər ɪn
részt vesz, foglalkozikv
  1. engage in
   USA: e·ngeɪ'ʤ ɪ'n UK: ɪngeɪʤ ɪn
részt vesz (vmiben)exp
részt vesz vmibenv
  1. stand in
   USA: stæ'nd ɪ'n UK: stænd ɪn
  1. share in
   USA: ʃe'r ɪ'n UK: ʃeər ɪn
  1. join in
   USA: ʤɔɪ'n ɪ'n UK: ʤɔɪn ɪn
  1. be involved in
   USA: biː· ɪ"nvɔ'lvd ɪ'n UK: biː ɪnvɔlvd ɪn
részt vesz vminexp
hadjáratban részt veszv
  1. campaign
   USA: kæ·mpeɪ'n UK: kæmpeɪn
konferencián részt veszv
  1. informal pow-wow
   USA: paʊ'waʊ" UK: paʊwaʊ
megfigyelőként részt veszv
tevékenyen részt vesz vmibenv
gátfutásban vesz résztv
  1. hurdle
   USA: həː'dʌ·l UK: həːdl
Phare Irányítási Bizottság - A "gazdasági szerkezetváltás segélyalapjának bizottsága" a Phare-ról alkotott jogszabály rendelkezése szerint jött létre. A tagállamok képviselői vesznek részt benne, elnöke a Bizottság képviselője. Eljárási szabályzata értelmexp
aki nem vesz részt egy összejövetelhez tartozó\\noun
  1. wallflower
   USA: wɔː'lflaʊ"əː· UK: wɔːlflaʊər
részt veszv
  1. partizipieren
   paɐtitsi'piːrən
  1. beteiligen s.
   bə'taɪlɪgən 'ɛs
részt veszv
  1. vásárt beziehen
részt vesz (vmiben)v
részt vesz vmibenv
  1. figurative teilnehmen
játékban részt veszv
részt veszv
részt vesz (aktívan)v
Report or add missing word to a dictionary...