46 matches in 2 dictionaries. Details
reachv intrans v USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
reachv trans v USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
reachv trans v USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
   1. I am not tall enough to reach that book on the top shelf.
     1. Nem vagyok elég magas, hogy elérjem azt a könyvet a legfelső polcon.
     1. Nem vagyok elég magas, hogy elérjem azt a könyvet a legfelső polcon.
  1. old
  1. She reached for the phone and knocked over her cup of coffee.
    1. Kinyúlt a telefonért és közben leverte a kávéját.
  2. Come on George, pick up the phone, it's really within your reach!
    1. Gyerünk George, vedd már fel a telefont, tőled tényleg csak egy karnyújtásnyira van.
  3. Keep all medicine out of the reach of children.
    1. Minden gyógyszert tartsunk a gyerekek által el nem érhető helyen.
  4. Levin reached the club just at the right time.
    1. Levin a legjobbkor ért a klubba.
  5. He is abroad this week, but you can reach him via e-mail.
    1. A héten külföldön tartózkodik, de e-mailen keresztül el tudja érni.
  6. That ladder won't quite reach the top of the tree.
    1. Az a létra nem fog elérni a fa tetejéig.
reachv intrans v USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. I am not tall enough to reach that book on the top shelf.
    1. Nem vagyok elég magas, hogy elérjem azt a könyvet a legfelső polcon.
reach downv USA: riː'tʃ daʊ'n UK: riːtʃ daʊn
reach foodexp USA: riː'tʃ fuː'd UK: riːtʃ fuːd
reach forexp USA: riː'tʃ frəː· UK: riːtʃ fəː
reach for sgv
reach for sthexp
reach man's estateexp USA: riː'tʃ mæ'nz ʌ·steɪ't UK: riːtʃ mɔŋ ɪsteɪt
reach-me-downadj
reach outv USA: riː'tʃ aʊ't UK: riːtʃ aʊt
reach / out of -exp USA: riː'tʃ aʊ't ʌ·v UK: riːtʃ aʊt ɔv
reach the verdictv USA: riː'tʃ ðiː· vəː'dɪ·kt UK: riːtʃ ðiː vəːdɪkt
reach to sgv
reach up to the skiesexp USA: riː'tʃ ʌ'p tʌ· ðiː· skaɪ'z UK: riːtʃ ʌp tuː ðiː skaɪz
beam reachnoun USA: biː'm riː'tʃ UK: biːm riːtʃ
within reach of everyoneexp USA: wɪ"θɪ'n riː'tʃ ʌ·v e'vriː·wʌ"n UK: wɪðiːn riːtʃ ɔv evrɪwʌn
Report or add missing word to a dictionary...