COVID-19 Fight
roughnoun USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. It was a rough road, full of huges holes.
    1. Egyenetlen út volt, tele hatalmas kátyúval.
roughv trans v USA: rʌ'f UK: rʌf
 1. metal
  1. What do you want? said a rough voice.
    1. Mit akar? - szólalt meg egy nyers hang.
roughadj USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. It is a rough life.
    1. De durva ez az élet!
  2. My hands get very rough in the cold.
    1. Hidegben mindig repedezett a bőr a kezemen.
  1. When a man's wanted for rough service in rough weather, Ham is there.
    1. Ha embert keresnek nehéz munkára zord időben, Ham mindjárt ott terem.
  2. I am always sea-sick if the sea is rough.
    1. Mindig tengeribeteg leszek, ha viharos a tenger.
  1. The builder did a rough sketch of how the new stairs would look.
    1. A kőműves készített egy vázlatos rajzot hogy hogyan fog kinézni az új lépcső.
  1. Can you give me a rough estimate on the costs?
    1. Tudsz mondani egy hozzávetőleges költségbecslést?
roughadv USA: rʌ'f UK: rʌf
rough copynoun USA: rʌ'f kɔ'piː· UK: rʌf kɔpiː
rough crossingexp USA: rʌ'f krɔː'sɪ·ŋ UK: rʌf krɔsɪŋ
rough diamindexp
rough draftexp USA: rʌ'f dræ'ft UK: rʌf drɑft
rough goingexp USA: rʌ'f goʊ'ʌ·n UK: rʌf goʊɪŋ
rough outv trans v USA: rʌ'f aʊ't UK: rʌf aʊt
rough sketchexp USA: rʌ'f ske'tʃ UK: rʌf sketʃ
rough sy up the wrong wayv USA: rʌ'f saɪ' ʌ'p ðiː· rɔː'ŋ weɪ'
rough to the feelexp USA: rʌ'f tʌ· ðiː· fiː'l UK: rʌf tuː ðiː fiːl
rough tongueexp USA: rʌ'f tʌ'ŋ UK: rʌf tʌŋ
rough translationexp USA: rʌ'f træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: rʌf trænsleɪʃn
rough upv trans v USA: rʌ'f ʌ'p UK: rʌf ʌp
rough wallingexp USA: rʌ'f wɔː'lɪ·ŋ UK: rʌf wɔːlɪŋ
rough weatherexp USA: rʌ'f we'ðəː· UK: rʌf weðər
Report or add missing word to a dictionary...