COVID-19 Fight
11 matches in 8 dictionaries. Details
sóvárgásnoun
  1. yearning
   USA: yəː'nɪ·ŋ UK: jəːnɪŋ
  1. wistfulness
   USA: wɪ'stfʌ·lnʌ·s UK: wɪstfəlnəs
  1. longing
   USA: lɔː'ŋɪ·ŋ UK: lɔŋɪŋ
  1. hankering
   USA: hæ'ŋkəː·ɪ·ŋ UK: hæŋkərɪŋ
  1. greed
   USA: griː'd UK: griːd
  1. cupidity
   UK: kjuːpɪdɪtiː
  1. craving
   USA: kreɪ'vɪ·ŋ UK: kreɪvɪŋ
  1. covetousness
   UK: kʌvɪtəsnəs
sóvárgásnoun
  1. e Sehnsucht
   'zeːnzʊxt
  1. figurative r Hunger
   'hʊŋɐ
   1. genitiveForm:
   2. Hungers
  1. e Gier
   'giːɐ
   1. genitiveForm:
   2. Gier
  1. e Begierde
   bə'giːɐdə
   1. pluralForm:
   2. Begierden
   1. genitiveForm:
   2. Begierde
sóvárgásnoun
  1. figurative f nostalgie
  1. figurative f faim
sóvárgásundef
sóvárgásundef
sóvárgás vmi utánundef
  1. nostalgia
   nostalgía
fékezhetetlen sóvárgásundef
  1. frenesia
   frenesía
  1. fregola
   frégola
  1. rare literary frega
  1. anelito
   anélito
fékezhetetlen sóvárgásnoun
  1. rare foia
   f
  1. literary bramosia
   f bramosía
  1. literary brama
   f
sóvárgásnoun
sóvárgásnoun
Report or add missing word to a dictionary...