COVID-19 Fight
80 matches in 4 dictionaries. Details
scalenoun USA: skeɪ'l UK: skeɪl
 1. techn
  1. She checks her weight every morning on the bathroom scales.
    1. Minden reggel megméri magát a fürdőszobai mérlegen.
    1. Minden reggel megméri magát a fürdőszobai mérlegen.
  1. And immediately there fell from his eyes as it were scales: and he received his sight.
    1. Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását.
  2. The prisoner scaled the high prison wall and ran off.
    1. A rab felmászott a magas falon és elfutott.
scalenoun USA: skeɪ'l UK: skeɪl
   1. How would you rate her work on a scale of 1 to 10?
     1. Hogyan értékelnéd a munkáját egy tizes skálán?
   1. I have both a small and a large scale map of the city, which one do you need?
     1. Van kis- és nagyléptékű térképem is a városról, melyiket kéred?
  1. math
  2. econ
   1. Environmental problems should be handled on a global scale.
     1. A környzezeti problémákat globális szinten kell kezelni.
 1. music
scalev intrans v USA: skeɪ'l UK: skeɪl
scalev trans v USA: skeɪ'l UK: skeɪl
   1. These shall you eat of all that abide in the waters: All that have fins and scales, you shall eat.
     1. A vízben élő állatok közül bármelyiket megehetitek, ha uszonya van és pikkelyes.
  1. To increase the scale of the graphic, enter positive values in the cropping boxes.
    1. A kép arányának növeléséhez a mezőkbe pozitív értékeket írjon be.
    1. A kép arányának növeléséhez a mezőkbe pozitív értékeket írjon be.
scalev intrans v USA: skeɪ'l UK: skeɪl
scalev trans v USA: skeɪ'l UK: skeɪl
  1. They saw as the man scaled the cliff then he disappeared from their sight.
    1. Látták ahogy a férfi megmássza a sziklát majd eltűnt a szemük elől.
  1. To increase the scale of the graphic, enter positive values in the cropping boxes.
    1. A kép arányának növeléséhez a mezőkbe pozitív értékeket írjon be.
scale-beamnoun
scaledadj USA: skeɪ'ld UK: skeɪld
scale-insectnoun
scale modelnoun USA: skeɪ'l mɔ'dʌ·l UK: skeɪl mɔdl
scale-modellnoun
scalenenoun UK: skeɪliːn
scale offv USA: skeɪ'l ɔː'f UK: skeɪl ɔf
scale (onion)exp USA: skeɪ'l ʌ'nyʌ·n UK: skeɪl ʌnɪən
scale-pannoun UK: skeɪlpæn
scalesnoun USA: skeɪ'lz UK: skeɪlz
  1. She checks her weight every morning on the bathroom scales.
    1. Minden reggel megméri magát a fürdőszobai mérlegen.
fleshy scaleexp USA: fle'ʃiː· skeɪ'l UK: fleʃiː skeɪl
large scaleexp USA: lɔ'rʤ skeɪ'l UK: lɑʤ skeɪl
major scaleexp USA: meɪ'ʤəː· skeɪ'l UK: meɪʤər skeɪl
platform scalenoun USA: plæ'tfɔː"rm skeɪ'l UK: plætfɔːm skeɪl
Report or add missing word to a dictionary...