COVID-19 Fight
67 matches in 3 dictionaries. Details
settle an invoiceexp USA: se'tʌ·l ʌ·n ɪ'nvɔɪ·s UK: setl ən ɪnvɔɪs
settledadj USA: se'tʌ·ld UK: setld
settled our differencesexp USA: se'tʌ·ld ɔ'r dɪ'frʌ·nsʌ·z UK: setld aʊər dɪfrənsɪz
settle forv intrans v USA: se'tʌ·l frəː· UK: setl fəː
settle for lessexp USA: se'tʌ·l frəː· le's UK: setl fəː les
settle inv trans v USA: se'tʌ·l ɪ'n UK: setl ɪn
settle inv intrans v USA: se'tʌ·l ɪ'n UK: setl ɪn
settlementnoun USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
   1. For more than a hundred and fifty years there had been white settlements on our Atlantic coasts.
     1. Több mint százötven éve álltak már a fehérek telepei az atlanti partokon.
   1. The first settlements in North America were made by the Puritans.
     1. Az első észak-amerikai gyarmatokat a puritánok hozták létre.
   1. Each Member State is interested in the development of alternative methods of dispute settlement.
     1. Minden tagállamnak érdeke alternatív módszerek kidolgozása a jogviták rendezésére.
   1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
     1. A számlák évvégi elszámolását január 15-ig teljesíteni kell.
  1. econ
   1. Settlement of the invoice is due within 30 days.
     1. A számla kiegyenlítése 30 napon belül esedékes.
   1. The ultimate shape of a Middle East peace settlement is being negotiated.
     1. A Közel-keleti békemegállapodás végső formája jelenleg tárgyalás alatt van.
  2. law
  1. Based on their settlement Lucy could keep the house after the divorce.
    1. Egyezségük értelmében Lucy tarthatta meg a házat a válás után.
settlement of disputesexp USA: se'tʌ·lmʌ·nt ʌ·v dɪ"spyuː'ts UK: setlmənt ɔv dɪspjuːts
settlement of disputesexp USA: se'tʌ·lmʌ·nt ʌ·v dɪ"spyuː'ts UK: setlmənt ɔv dɪspjuːts
Settlement of the Magyars in Hungaryexp USA: se'tʌ·lmʌ·nt ʌ·v ðiː· mæ'gyɔ"rz ɪ'n hʌ'ŋgəː·iː· UK: setlmənt ɔv ðiː mægjɑz ɪn hʌŋgəriː
settle onv intrans v USA: se'tʌ·l ɔ'n UK: setl ɔn
settle on accountexp USA: se'tʌ·l ɔ'n ʌ·kaʊ'nt UK: setl ɔn əkaʊnt
settlernoun USA: se'tləː· UK: setlər
settle / the bill's -dexp USA: se'tʌ·l ðiː· bɪ'lz diː'
settle the dayexp USA: se'tʌ·l ðiː· deɪ' UK: setl ðiː deɪ
Report or add missing word to a dictionary...