COVID-19 Fight
smacknoun USA: smæ'k UK: smæk
smacknoun USA: smæ'k UK: smæk
smackv intrans v USA: smæ'k UK: smæk
smackv trans v USA: smæ'k UK: smæk
smack at sb/sthexp
smack in the faceexp USA: smæ'k ɪ'n ðiː· feɪ's UK: smæk ɪn ðiː feɪs
smack sy's facev
a smack ofnoun USA: eɪ' smæ'k ʌ·v UK: eɪ smæk ɔv
a smack ofexp USA: eɪ' smæ'k ʌ·v UK: eɪ smæk ɔv
have a smack atexp USA: hæ'v eɪ' smæ'k æ't UK: hæv eɪ smæk ət
have a smack at sgexp
Report or add missing word to a dictionary...