27 matches in 2 dictionaries. Details
soberadj USA: soʊ'bəː· UK: soʊbər
   1. You must be stone cold sober when you drive.
     1. Színjózannak kell lenned mikor autót vezetsz.
  1. figurative
   1. Mr Brown is sober in all circumstances, neither bad nor good news changes his attitude.
     1. Mr Brown minden körülmények között higgadt marad, sem a rossz sem a jó hírek nem változtatnak hozzáállásán.
   2. Tom sat still and contemplated him soberly a moment.
     1. Tom csak ült mozdulatlanul, s egy pillanatig figyelte nagy komolyan.
sober downexp USA: soʊ'bəː· daʊ'n UK: soʊbər daʊn
sober factexp USA: soʊ'bəː· fæ'kt UK: soʊbər fækt
soberingadj USA: soʊ'bəː·ɪ·ŋ UK: soʊbərɪŋ
soberlyadv USA: soʊ'bəː·liː· UK: soʊbəliː
sobernessnoun UK: soʊbənes
sober sensesexp USA: soʊ'bəː· se'nsʌ·z UK: soʊbər sensɪz
sobersidesnoun noun
sober upv USA: soʊ'bəː· ʌ'p UK: soʊbər ʌp
cold soberexp USA: koʊ'ld soʊ'bəː· UK: koʊld soʊbər
dead soberlyexp USA: de'd soʊ'bəː·liː· UK: ded soʊbəliː
in sy's sober sensesexp
soberundef
soberundef
soberedundef
sobererundef
soberestundef
soberingundef
soberinglyundef
Report or add missing word to a dictionary...