COVID-19 Fight
100 matches in 3 dictionaries. Details
straightnoun USA: streɪ't UK: streɪt
  1. I think Joe Hynes is a straight man.
    1. Én azt hiszem, Joe Hynes egyenes ember.
straightadj USA: streɪ't UK: streɪt
 1. figurative
  1. Two straight vodkas please, no tonic.
    1. Két tiszta vodkát, legyen szíves, tonik nélkül.
   1. Everything was straight and clear, just as after former days of reckoning.
     1. Tiszta és világos volt minden, mint a régi számvetések után.
  1. informal US
 2. slang
 3. slang US
 4. slang
  1. I had to do something straight away.
    1. Valamit azonnal tennem kellett.
  2. Be straight with him and tell him how you feel.
    1. Légy vele őszinte és mondd el neki, hogyan érzel.
  3. Tell me straight, do you want to come with me or not?
    1. Mondd meg őszintén, van kedved velem jönni vagy nincs?
  4. She's got straight blonde hair.
    1. Egyenes szőke haja van.
straightadv USA: streɪ't UK: streɪt
  1. Now I will go straight to the railway and get out.
    1. Most egyenesen a vasútra megyek és elutazom.
  1. He went straight to Paris without staying in Brussels.
    1. Közvetlenül Párizsba utazott, nem állt meg Brüsszelben.
 1. figurative
  1. Get it out, straight out.
    1. Mondd ki nyíltan.
 2. US
  1. No tonic for me, please, I like my vodka straight.
    1. Nem kérek tonikot, tisztán szeretem a vodkát.
straight aheadexp USA: streɪ't ʌ·he'd UK: streɪt əhed
straight angleexp USA: streɪ't æ'ŋgʌ·l UK: streɪt æŋgl
straight asexp USA: streɪ't e'z UK: streɪt əz
straight asadj USA: streɪ't e'z UK: streɪt əz
straightawaynoun USA: streɪ'tʌ·weɪ" UK: streɪtəweɪ
straightawayadj USA: streɪ'tʌ·weɪ" UK: streɪtəweɪ
straightawayadv USA: streɪ'tʌ·weɪ" UK: streɪtəweɪ
straight awayexp USA: streɪ't ʌ·weɪ' UK: streɪt əweɪ
  1. I had to do something straight away.
    1. Valamit azonnal tennem kellett.
    1. Valamit azonnal tennem kellett.
straight-cutnoun
straight-edgenoun USA: streɪ'te"ʤ UK: streɪteʤ
straight-eightnoun
straightenv intrans v USA: streɪ'tʌ·n UK: streɪtn
straightenv trans v USA: streɪ'tʌ·n UK: streɪtn
straight-facenoun
straightforwardadj USA: streɪ'tfɔː'rwəː·d UK: streɪtfɔːwəd
straight from horse's mouthexp USA: streɪ't fəː·m hɔː'rsʌ·z maʊ'θ UK: streɪt frɔm hɔːsɪz maʊθ
straight from the horse's mouthexp USA: streɪ't fəː·m ðiː· hɔː'rsʌ·z maʊ'θ UK: streɪt frɔm ðiː hɔːsɪz maʊθ
Report or add missing word to a dictionary...