COVID-19 Fight
43 matches in 2 dictionaries. Details
strainnoun USA: streɪ'n UK: streɪn
strainnoun USA: streɪ'n UK: streɪn
   1. Levin by now was exhausted from mental strain.
     1. Levin belefáradt már a szellemi erőfeszítésbe.
   1. There is a strain of mysticism in her.
     1. Van benne valamilyen misztikus vonás.
  1. Only the distant strains of a flute could be heard.
    1. Csak messziről hallatszott egy fuvola hangja.
  1. literary
  2. literary
  1. As a managing director, he must always be prepared to bear the stresses and strains of his job.
    1. Ügyvezetőként mindig fel kell készülnie arra, hogy a munkájából adódó stresszt és feszültséget elbírja.
    1. Ügyvezetőként mindig fel kell készülnie arra, hogy a munkájából adódó stresszt és feszültséget elbírja.
  2. As you grow older, the excess weight puts a lot of strain on the heart.
    1. Ahogy az ember idősödik, a túlsúly egyre nagyobb terhelést jelent a szívnek.
    1. Ahogy az ember idősödik, a túlsúly egyre nagyobb terhelést jelent a szívnek.
  3. Their constant arguments were putting a strain on their marriage.
    1. Állandó veszekedésük nagy teher volt házasságukra.
  4. My favourite dress is straining at the seams, I must have put on some weight recently.
    1. A kedvenc ruhám feszül a varrásoknál, biztosan híztam egy kicsit mostanában.
  5. I strained a muscle in my back playing tennis.
    1. Teniszezés közben meghúztam a hátamon egy izmot.
strainv intrans v USA: streɪ'n UK: streɪn
strainv trans v USA: streɪ'n UK: streɪn
 1. literary
  1. Could you please strain the vegetables while I'm slicing the meat?
    1. Leszűrnéd a zöldségeket amíg én felszeletelem a húst?
strain afterv USA: streɪ'n æ'ftəː· UK: streɪn ɑftər
strain after effectv USA: streɪ'n æ'ftəː· iː'fe·kt UK: streɪn ɑftər ɪfekt
strain after sgv
strain at a gnatexp USA: streɪ'n æ't eɪ' næ't UK: streɪn ət eɪ næt
strainedadj USA: streɪ'nd UK: streɪnd
strained relationsexp USA: streɪ'nd riː·leɪ'ʃʌ·nz UK: streɪnd rɪleɪʃnz
strainernoun UK: streɪnər
strain every nerve toexp USA: streɪ'n e'vriː· nəː'v tʌ· UK: streɪn evriː nəːv tuː
straining bagexp USA: streɪ'nɪ·ŋ bæ'g UK: streɪnɪŋ bæg
strain ofexp USA: streɪ'n ʌ·v UK: streɪn ɔv
mental strainexp USA: me'ntʌ·l streɪ'n UK: mentl streɪn
muscle strainnoun USA: mʌ'sʌ·l streɪ'n UK: mʌsl streɪn
the strain of modern lifeexp USA: ðiː· streɪ'n ʌ·v mɔ'dəː·n laɪ'f UK: ðiː streɪn ɔv mɔdn laɪf
strainundef
Report or add missing word to a dictionary...