COVID-19 Fight
62 matches in 5 dictionaries. Details
stylenoun USA: staɪ'l UK: staɪl
style marked by felicitiesexp UK: staɪl mɑkt baɪ fəlɪsɪtɪz
style of livingexp USA: staɪ'l ʌ·v lɪ'vɪ·ŋ UK: staɪl ɔv lɪvɪŋ
stylesheetnoun
styletnoun UK: staɪlɪt
bow-wow styleexp UK: boʊwaʊ staɪl
copious styleexp USA: koʊ'piː·ʌ·s staɪ'l UK: koʊpɪəs staɪl
in styleexp USA: ɪ'n staɪ'l UK: ɪn staɪl
life stylenoun USA: laɪ'f staɪ'l UK: laɪf staɪl
periodic styleexp USA: pɪ"riː·ɔ'dɪ·k staɪ'l UK: pɪərɪɔdɪk staɪl
robustious styleexp UK: roʊbʌstɪəs staɪl
sophisticated styleexp USA: sʌ·fɪ'stɪ·keɪ"tʌ·d staɪ'l UK: səfɪstɪkeɪtɪd staɪl
staccato styleexp USA: stʌ·kɔ'toʊ" staɪ'l UK: stəkɑtoʊ staɪl
telling styleexp USA: te'lɪ·ŋ staɪ'l UK: telɪŋ staɪl
a style all one's ownexp USA: eɪ' staɪ'l ɔː'l wʌ'nz oʊ'n UK: eɪ staɪl ɔːl wʌnz oʊn
new style calendarexp USA: nyuː' staɪ'l kæ'lʌ·ndəː· UK: njuː staɪl kælɪndər
old style calendarexp USA: oʊ'ld staɪ'l kæ'lʌ·ndəː· UK: oʊld staɪl kælɪndər
that style of thingexp USA: ðʌ·t staɪ'l ʌ·v θɪ'ŋ UK: ðət staɪl ɔv θɪŋ
big bow-wow styleexp UK: bɪg boʊwaʊ staɪl
Report or add missing word to a dictionary...