COVID-19 Fight
65 matches in 8 dictionaries. Details
számításnoun
  1. reckoning
   USA: re'knɪ·ŋ UK: rekənɪŋ
  1. hope
   USA: hoʊ'p UK: hoʊp
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
  1. Becslésük szerint ez a csodálatos jármű óránként legalább százharminc mérfölddel haladt.
    1. By their estimate, this amazing vehicle was going at least one hundred and thirty miles an hour.
  1. counting
   USA: kaʊ'nɪ·ŋ UK: kaʊntɪŋ
  1. count
   USA: kaʊ'nt UK: kaʊnt
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
  1. calculus
   USA: kæ'lkyʌ·lʌ·s UK: kælkjʊləs
  1. calculus, calculi
   UK: kælkjʊləs kælkjʊlaɪ
számításba veszv
  1. count
   USA: kaʊ'nt UK: kaʊnt
számításba vesz vmitv
  1. reckon with
   USA: re'kʌ·n wʌ·ð UK: rekən wɪð
számításinoun
  1. computational
   USA: kɔ"mpyuː·teɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: kɔmpjʊteɪʃənl
számítási hibanoun
  1. miscalculation
   USA: mɪ"skæ'lkyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: mɪskælkjʊleɪʃn
számításoknoun
  1. calculuses
   UK: kælkjʊləsɪz
számításon kívül hagyexp
  1. leave out of account
   USA: liː'v aʊ't ʌ·v ʌ·kaʊ'nt UK: liːv aʊt ɔv əkaʊnt
számítástechnikanoun
  1. computer studies
   USA: kʌ·mpyuː'təː· stʌ'diː·z UK: kəmpjuːtər stʌdɪz
hozzávetőleges számításexp
  1. rule of thumb
   USA: ruː'l ʌ·v θʌ'm UK: ruːl ɔv θʌm
  1. dead reckoning
   USA: de'd re'knɪ·ŋ UK: ded rekənɪŋ
téves számításnoun
  1. miscalculation
   USA: mɪ"skæ'lkyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: mɪskælkjʊleɪʃn
határidők számításaexp
határidők számítása (EU)exp
keresztülhúzza számításaitv
  1. informal checkmate
   USA: tʃe'kmeɪ"t UK: tʃekmeɪt
határidők számítása (PHARE)exp
lebegőpontos számítási egységnoun
keresztezi a számításaitexp
  1. put a spoke in the wheel
   USA: pʊ't eɪ' spoʊ'k ɪ'n ðiː· hwiː'l UK: pʊt eɪ spoʊk ɪn ðiː wiːl
keresztülhúzza vki számításaitv
  1. outmanoeuvre
   UK: aʊtmənuːvər
keresztülhúzza a számításátexp
beleköp a számításbaexp
figyelembe vesz, számításba veszv
  1. take account of
   USA: teɪ'k ʌ·kaʊ'nt ʌ·v UK: teɪk əkaʊnt ɔv
Report or add missing word to a dictionary...