COVID-19 Fight
28 matches in 8 dictionaries. Details
számosadj
  1. several
   USA: se'vəː·ʌ·l UK: sevrəl
  1. Már számos alkalommal jártam az Operában.
    1. I have visited the Opera on several occassions.
  1. numerous
   USA: nuː'məː·ʌ·s UK: njuːmərəs
  1. many
   USA: me'niː· UK: meniː
  1. a number of
   USA: eɪ' nʌ'mbəː· ʌ·v UK: eɪ nʌmbər ɔv
számosságnoun
  1. cardinality
   UK: kɑdɪnælɪtiː
számos/sokexp
  1. a number of
   USA: eɪ' nʌ'mbəː· ʌ·v UK: eɪ nʌmbər ɔv
számoszlopexp
  1. column of figures
   USA: kɔ'lʌ·m ʌ·v fɪ'gyəː·z UK: kɔləm ɔv fɪgəz
sok, számosexp
  1. deal / a great -
   USA: diː'l eɪ' greɪ't UK: diːl eɪ greɪt
szám; számosságnoun
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
keretprogramok - A Phare számos tervezetet dolgozott ki, amelyek többféle tevékenységet egyazon csomagba gyűjtenek, s amelyeket ílymódon a különféle szervezeteknek és egyéneknek gyorsan és hatékonyan lehet továbbítani. Jó példa rá a TEMPUS program. (PHAREexp
Általános Szakmai (szakértői) Segítségnyújtási Konstrukció - Számos kisebb, különféle ágazatokra kiterjedő programot magába foglaló Phare program, amely egy-egy nagyobb, egy szektort érintő program számára készíti elő a talajt. (PHARE)exp
projektum, léttesítmény - A Phare terminológiában a programok első fokú alprogramjainak elnevezése, amelyek számos további alprojektekre oszlanak. (PHARE)noun
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
nem-kormányzati szervezetek - Rendszerint non-profit intézmények, amelyek fejlesztési és közszolgálati funkciókat látnak el. A Phare számos olyan projektje terjed ki az Unió tagországai és közép és kelet európai országok nem-kormányzati szervezetei közöttexp
számosadj
  1. zig
   'tsɪç
  1. figurative stark
   'ʃtaɐk
  1. gar macher
   'gaːɐ 'maxɐ
számosságnoun
számosságnoun
 1. math
számosundef
  1. svariato
   h svariati / n svariate
  1. molteplice
   moltéplice
számosnoun
számosadj
  1. old varo
   tsz-ban
  1. vario
   tsz-ban
  1. old piùe
  1. literary moltiplice
számosabbundef
számos alkalommalundef
számosatadj
számos esetbenundef
Report or add missing word to a dictionary...